D地 Hannes volgend jaar naar d地 Dreumel?

8-2-2018 door: Redactie
Vrijdag 2 februari vond in een overvolle M鑽thal de presentatie van de Klos van carnavalsvereniging d地 Dreumel plaats met aansluitend de uitreiking van d地 Hannes.

Deze ludieke onderscheiding werd op deze avond door de Kloscommissie uitgereikt aan de drie nu in ‘t Gasthoês gevestigde biljartverenigingen. Reden: de biljartverenigingen voelen zich in de steek gelaten nu ze, in elk geval tijdens de verbouwing van ’t Gasthoês, nergens meer terecht kunnen. Hierbij heeft wellicht menigeen ook een duidelijke indirecte kritiek geproefd richting het gemeentebestuur, waarvan verwacht mag worden dat deze voor de biljartverenigingen voor een passende oplossing zou zorgen.

Ik weet niet waar deze kritiek op steunt en waar deze informatie vandaan komt. In ieder geval is het tegendeel waar. In de voorbije periode hebben de drie biljartverenigingen meerdere malen een goed overleg met de gemeente gehad omtrent de huisvesting van deze verenigingen tijdens de verbouwing van ’t Gasthoes. Hierbij bestaat in elk geval bij biljartvereniging de Wevert alle vertrouwen dat binnenkort door het gemeentebestuur een passende oplossing voor de tijdelijke huisvesting wordt gevonden.

De uitreiking door de Kloscommissie van d’n Hannes aan de drie biljartverenigingen (met hierbij de indirecte kritiek op het gemeentebestuur) moet in deze situatie dan ook als een duidelijke miskleun worden gezien. Mijn voorstel is dat vanwege dit feit d’n Hannes het volgend jaar wordt uitgereikt aan de carnavalsvereniging d’n Dreumel zelf vanwege deze miskleun van haar eigen Kloscommissie. Ik ben benieuwd.

Lodewijk Smits, secretaris
biljartvereniging de Wevert,
Van Douverenstraat, Horst

Disclaimer | Copyrightゥ 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie