Maakt de gemeente een potje van handhaving?

14-2-2018 door: Redactie
Veel ondernemers hebben het beste voor en volgen de regels zoals vastgelegd in de vergunningen. Er kan eens een kleinigheid doorheen slippen, maar met een positieve insteek wordt dat dan met liefde door de ondernemer gecorrigeerd.

Een aantal ondernemers maakt er echter een potje van. Hoe komt dat? Je volgt toch gewoon de regels? Oorzaak is het college. De meeste ondernemers weten wel dat handhaving in Horst aan de Maas niet zoveel voorstelt. Voorbeelden genoeg. Ruim op tijd worden controles aangekondigd. Als je vaak de echt overtredende ondernemers de hand boven het hoofd houdt, als je steeds maar weer maatregelen intrekt of verandert waardoor de ondernemer geen consequenties hoeft te dragen dan weet die ook wel: ‘ik kom er wel mee weg’. Dat spreekt zich vanzelf rond, zozeer zelfs dat ook ondernemers zeggen of er acteren als ‘In Horst aan de Maas wordt toch niet gehandhaafd.’ Het gaat hier toch heel traag en stapje voor stapje. De ondernemer verwacht ook dat ten opzichte van de burger hij een voorkeursbehandeling zal krijgen, in ieder geval voelt dat zo. Hij denkt: ‘Ik heb niets te vrezen, het komt toch wel goed.’ Door die houding geven klagers er de brui aan. Met vergunningen is dat net zo. Zienswijzen worden soms niet opgenomen in de vergunning, overtredingen worden gelegaliseerd, iets wat 45 jaar geleden mocht stinken wordt een verworven recht volgens het college. Vergunningen zijn zoek. Worden niet aangepast aan de  huidige tijd. Oud-wethouders gebruiken hun partij invloed om onmogelijke bedrijven toch van een vergunning te bezorgen. Het ouderwetse lokale bolwerk. Aan de raad is een zwartboek aangeboden waarin een groot aantal bedenkelijke gevallen is beschreven en waaruit blijkt hoe het college de gehele gang van vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft laten verworden tot een tandeloos en onrechtvaardig systeem. Ambtenaren moeten soms diep door het stof om zich voor bestuurlijke zwakten te verontschuldigen. Het probleem ligt niet bij de ambtenaren maar bij het college die met haar bestuurscultuur jarenlang de burgers met klachten in de kou laat staan. Hoe en wanneer kunnen we die bestuurscultuur snel veranderen?

Andries Brantsma, Reysenbeckstraat, Hegelsom

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie