Angst voor melden

11-1-2018 door: Redactie
In de HALLO is in een eerder stuk aangegeven dat mensen overtredingen van de regels en vergunningen niet durven te melden. Reden: angst voor tegenmaatregelen. De naam van de handhavings-verzoeker wordt bekend gemaakt aan de overtreder.

Die angst wordt nog eens bevestigd door twee meldingen van mensen die anoniem wilden blijven, maar toch hun hart wilden luchten. De meldingen hadden betrekking op een horecaondernemer die het niet zo nauw neemt en een veebedrijf dat in het buitengebied van Sevenum kennelijk asbest verwijdert van oude stallen. Op zich prima die asbestsanering, echter, er was sterke twijfel aan de werkwijze.
Dat, als deze meldingen juist zijn, men deze niet meldt heeft twee gevolgen. Het eerste is dat overtreders onevenredig vaak gewoon hun gang gaan, een gevolg van jarenlang slap handhavingsbeleid. Het tweede gevolg is dat de werkers en de omgeving aan asbest worden blootgesteld met alle ziekmakende risico’s van dien. Zonder een precieze plaats en bewijsmateriaal (foto’s en eventueel film) en een eventueel anonieme melding bij de gemeente kan de gemeente ook niet meer dan de saneringsmeldingen nalopen en zien waar iets gebeurd kan zijn. Controle op asbestsanering is een prioriteit. De gemeente roept burgers altijd op om bijvoorbeeld parkeerovertreders zelf aan te spreken en ook met buurtgenoten die in het dorp wonen en veel te hard rijden, in gesprek te gaan. Dat kan ook, als er een juiste sfeer in de gemeente is waarbij het college ook zelf ondernemers duidelijk aanspreekt en aan afspraken houdt.

Waar echter zo zichtbaar is dat de gemeente daarin vaak tekort schiet, is nu de sfeer ontstaan dat men bang wordt om te melden. Daarvoor is het college dan ook verantwoordelijk en is hierbij de oproep om daar iets aan te doen. Neem ook anonieme meldingen of van niet direct belanghebbenden serieus en neem actie. Na verloop van tijd kan dan , als duidelijk is geworden dat regels er wel degelijk toe doen, de werkwijze weer genormaliseerd worden en kunnen mensen elkaar makkelijker openlijk en via de gemeente aanspreken op vergunningvoorwaarden en geldende regels.

Andries Brantsma

Reysenbeckstraat, Hegelsom

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie