Hoe maak je van varkensstal Kasteelboerderderij?

23-11-2017 door: Redactie
De omwonenden van het Sevenumse varkensbedrijf Klevar verkeren al jarenlang in een bizarre, martelende onzekerheid over het wel of geen doorgang vinden van de uitbreiding van dat bedrijf.

Tot tweemaal toe nam de gemeenteraad het besluit geen uitbreiding toe te staan. En toch streeft CDA-wethouder Vostermans door het optrekken van juridische mistgordijnen een vergroting van de stal na. In eendrachtige samenwerking met CDA-Klevar-adviseur Ger Driessen? Waarom doet me deze gang van zaken aan de Kasteelboerderij denken?

Het is allang geen publiek geheim meer dat het CDA via haar netwerken een onevenredig grote invloed op het reilen en zeilen in onze gemeente heeft. De onvrede onder de bevolking over het machtsbolwerk neemt toe. De acceptatie neemt af. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat het een kwestie van tijd is dat het CDA op den duur met een meer bescheiden rol genoegen zal moeten nemen. Nu al speculeren de andere politieke partijen over een coalitie zonder CDA. Als u straks aan vrienden en kennissen wilt kunnen vertellen dat u de laatste stuiptrekkingen van christendemocratische machtspolitiek hebt meegemaakt, dan moet u nu goed opletten hoe een politiek ambitieuze wethouder, die bij ons carrièrepunten komt verzamelen, kiest voor varken en stal boven mens en landschap, kiest voor machtsuitoefening boven het respecteren van een tweemaal genomen democratisch besluit. Let vooral op de manier waarop hij dat doet. Leerzaam.

Kortom: hoe Bob Vostermans van een varkensstal een Kasteelboerderij probeert te maken.

Jan Duijf
Kloosterstraat, Horst

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie