Klacht onbehoorlijk bestuur

23-11-2017 door: Redactie
In de HALLO van 16 november stond een artikel over de klacht van Werkgroep Woonomgeving de Paes betreffende onbehoorlijk bestuur door twee wethouders. Het betreft het handelen van de wethouders Bob Vostermans en Paul Driessen.

De werkgroep heeft op haar klacht tot nu toe van de gemeente zelfs geen enkele reactie ontvangen; niet netjes. Minstens zo erg is, dat het college via een woordvoerder aan de HALLO laat weten “dit in eerste instantie een aangelegenheid is van de provincie”. Dit afschuiven naar de provincie vinden wij al helemaal niet netjes.

Hoezo provincie? Heeft de wethouder niet direct of indirect deelgenomen aan deze acht bestuurlijk overleg gesprekken? Hebben niet steeds diverse gemeente ambtenaren deelgenomen aan deze acht gesprekken? Probeerde de wethouder niet de werkgroep over te halen een voorstel aan te nemen dat gewoon de situatie heel veel slechter zou maken? Was hij geen onderdeel van de groep die in het bestuurlijk overleg met geen woord sprak over het feit dat er bij de provincie een ontwerpvergunning lag? Is dat openheid en transparantie? Bleef deze wethouder met zijn ambtenaren niet stil toen er over verkeerde interpretaties van een milieu neutrale vergunning werd gesproken? Heeft de andere wethouder niet geprobeerd om regionale mestverwerking in het bestemmingsplan buitengebied in te brengen en zo de weg voor de ondernemer voor te bereiden?

Neen college, de klacht is niet in eerste instantie voor de provincie, hij geldt net zo goed voor u, uw werkwijze en dan met name die van beide wethouders. U kunt de klacht niet afschuiven naar de provincie en op deze manier wegduiken voor uw eigen handelen en verantwoordelijkheid. Wij verwachten dus een eerlijke behandeling van onze klacht, ook binnen de gemeente.

Namens de werkgroep Behoud Woonomgeving de Paes

Mien Keijsers, Geert Ambrosius,
Jan Houben, Mirjam Cuppen en Peter Strijbosch

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie