Informatiebijeenkomst Aceera

1-10-2009 door: Redactie
Tijdens een bijeenkomst Gewasbescherming Asperge - in september gehouden in Maasbree - zijn aanwezigen uit de gehele aspergesector op de hoogte gebracht omtrent het laatste nieuws en ontwikkelingen aangaande gewasbescherming in asperges.

Bart Benders van Aceera: “Als onafhankelijke partij wil Aceera graag inspelen op vragen uit de aspergesector, indien we daarmee het gemeenschappelijke belang kunnen dienen. Afgelopen jaar heeft Aceera uit verschillende hoeken van de sector meerdere malen vernomen dat er behoefte is aan informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming. Die vragen hebben geleid tot het organiseren van een deze bijeenkomst in Boszicht in Maasbree.”

Er waren een zestal presentaties gericht op gewasbescherming van asperges in de breedste zin van het woord. Belangrijke speerpunten van de sprekers waren actualiteit en praktijkgerichtheid. Het doel van de bijeenkomst was met name gericht op het informeren over de laatste ontwikkelingen en de toekomstverwachtingen.

Daarnaast was de feedback die Aceera kreeg van grote importantie. Met alle bevindingen doen telers nieuwe ideeën op en ontmoeten nieuwe mensen uit de branche waar men als belanghebbende z’n voordeel mee kan doen.

“Er kwamen sprekers aan bod van diverse partijen uit de sector. Zo werd er iets verteld over de allerlaatste spuittechnieken met gebruikmaking van PPS door Allard Martinet van John Deere. Een vertegenwoordiger van Syngenta Crop Protection praatte de bezoekers bij over chemische gewasbescherming en nieuwe wetgeving daaromtrent. Ook de geïntegreerde gewasbescherming kwam aan bod door Jacques Rovers, vanuit de organisatie ‘Telen met Toekomst’, gevolgd door een toelichting van Frans Pladdet, die de meerwaarde van het Milieukeurmerk belichtte.

Na de pauze stond milieuvriendelijk telen en biologische gewasbescherming op het programma gevolgd door biologische bestrijding van de aspergekeverlarf door middel van aaltjes, gepresenteerd door DLV Plant en Koppert Biological Systems. We hebben de aanwezigen in één overzicht laten zien wat er speelt; van gangbare tot en met biologische gewasbescherming en alle vormen die daar tussenin vallen. Het verhaal van Koppert was daarbij voor de meesten nieuw. Voor de aanwezige telers verwacht Aceera dat dit kan bijdragen aan het maken van de juiste keuze met betrekking tot gewasbescherming voor hun eigen bedrijfsvoering,” besluit Benders.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie