Huisvesting arbeidsmigranten Tienray mag doorgaan

22-12-2015 door: Redactie
Uitzendorganisatie Sun-Power mag toch tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten laten bouwen aan de Nehobolaan in Tienray. Tegen de vergunning die gemeente Horst aan de Maas hiervoor verstrekte, werden eerder zes bezwaarschriften ingediend. De rechtbank van Roermond wees deze bezwaren op maandag 21 december af.
maskTop
Huisvesting arbeidsmigranten Tienray mag doorgaan
maskBottom

Uitzendorganisatie Sun-Power liet begin 2015 weten tijdelijke woningen te willen bouwen voor arbeidsmigranten, die nu nog gevestigd zijn in een deel van het voormalige klooster in Tienray. Op de locatie op de voormalige sportvelden aan de Nehobolaan wil de uitzendorganisatie een complex voor ongeveer 200 arbeidsmigranten realiseren.

Gemeente Horst aan de Maas heeft op 1 oktober een omgevingsvergunning verleend aan de aanvrager voor het bouwen van een logiesgebouw voor een periode van tien jaar. Verschillende tegenstanders van dit besluit hebben hierop een bezwaarschrift ingediend. Zij stellen onder andere dat de vergunningverlening niet voldoende onderbouwd is en geen rekening houdt met onder andere verkeersveiligheid, overlast en parkeerbehoefte. Ook vrezen de bezwaarmakers, veelal omwonenden van het toekomstige complex, dat het uiteindelijk niet gaat om tijdelijke, maar permanente huisvesting van arbeidsmigranten.

De rechtbank oordeelde dat de omgevingsvergunning verleend door gemeente Horst aan de Maas inderdaad niet volledig is en voldoende onderbouwd is. De gemeente moet onder andere beter onderbouwen waarom de vergunning niet in strijd is met het bestemmingsplan en waarom er geen grote inbreuk wordt gemaakt op het woon-, leef- en bedrijfsklimaat van de bezwaarmakers. Ook moet gemeente Horst aan de Maas aanvullend onderzoek doen naar de nodige parkeerruimte voor bij het complex.

Als de gemeente de verleende omgevingsvergunning aanpast, dan hoeft deze niet ingetrokken te worden. De rechtbank stelt hierbij dat de bedrijfseconomische belangen van de vergunninghouder zwaarder wegen dan de belangen van de bezwaarmakers.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie