'Huisvesting arbeidsmigranten lokaal en regionaal'

21-6-2018 door: Redactie
Wethouder Bob Vostermans van gemeente Horst aan de Maas laat tijdens de raadsbijeenkomst van de gemeenteraad van dinsdag 19 juni weten volop bezig te zijn met het vraagstuk over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Horst aan de Maas. “Zowel lokaal als regionaal moeten we kijken naar een passende oplossing”, aldus Vostermans.

Aanleiding hiervoor is een brief die in mei vanuit de provincie Limburg naar alle gemeenten in de provincie gestuurd is. De brief is een oproep aan de gemeenten om werk te maken van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, zogenoemd de migranten die hier zijn voor een short-stay. Enerzijds is er vanuit de ondernemers steeds meer vraag naar arbeidsmigranten die naar de gemeente komen voor seizoensgebonden werk, maar aan de andere kant is de huisvesting lang niet overal gewenst is, zoals blijkt een recente situatie bij camping ’t Engelke in Mederslo. Uit de raadsvergadering van dinsdag 5 juni bleek dat een gebrek aan communicatie naar de inwoners toe een groot struikelblok is. In de brief geeft de provincie ook aan met de beschikbare middelen te willen ondersteunen.

Volgens Richard van der Weegen van de PvdA heeft het college nog niets met de brief gedaan. “Dat is erg jammer”, vertelt hij. “Want het is een groot vraagstuk dat uitnodigt om samen met de provincie opgepakt te worden.” Dat is echter niet het geval, volgens Vostermans. “Het is kort door de bocht om te zeggen dat er niks mee gedaan is. We zijn met verschillende groepen op regionaal niveau nog druk in overleg om tot een overeenstemming te komen. Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat bijvoorbeeld Venlo anders is dan Horst en andere oplossingen vereist. Lokaal moet er richting gegeven worden, terwijl we het regionaal ook moeten afstemmen.” Hij geeft ook dat de brief als een signaal is opgepakt dat er echt iets aan de hand is. “Ondernemers hebben mensen nodig, maar die moeten natuurlijk fatsoenlijk gehuisvest worden. En dat knelt met het beleid van de gemeente af en toe.”

Sonja van Giersbergen van de SP vraagt waar de grenzen liggen. “We kunnen wel kijken naar hoe we meer mensen kunnen huisvesten, maar wat nu als het gewoonweg niet gaat? We moeten samen een duidelijk signaal afgeven naar de ondernemers toe. Graag zie ik dan ook dat we hier samen over doorpraten in plaats van dat we op incidenten reageren.” Henk Weijs van het CDA is blij dat van Giersbergen dit aanhaalt. “Ook zonder hulp van de provincie moeten wij als gemeente duidelijk een boodschap uitdragen, zonder dat er hier te veel politiek mee gemoeid gaat.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie