Houtoogst in Schadijkse bossen

5-7-2012 door: Redactie
Staatsbosbeheer start begin juli met de houtoogst in Schadijkse Bossen bij Meterik. De komende weken worden op een aantal plaatsen met oogstmachines open plekken gemaakt in het bos. Plaatselijk kunnen deze werkzaamheden voor overlast zorgen.
maskTop
Houtoogst in Schadijkse bossen
maskBottom

Het merendeel van het hout dat wij gebruiken komt uit het buitenland. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er ook hout van eigen bodem komt, als hernieuwbare grondstof die dichtbij te vinden is. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie en landschap een van de functies van de Schadijkse bossen. Op zeven plekken in het bos worden nu open plekken gemaakt ter grootte van een halve tot vier hectare.

Op deze open vlaktes kunnen jonge bomen ontkiemen en kan het bos zich op een natuurlijke wijze verjongen. Volgens Staatsbosbeheer is dit nodig omdat het merendeel van de bomen in de Schadijkse Bossen nu van ongeveer dezelfde leeftijd is. De bomen op de uitgekozen plekken groeien niet meer en daarom vindt de natuurbeheerorganisatie het tijd om op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren.

Door regelmatig te verjongen zorgt Staatsbosbeheer ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt de organisatie voor het beheer van het bos en andere natuurgebieden. Ook kappen zij niet méér hout dan er bijgroeit. Het vellen van de bomen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. De machine velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. Staatsbosbeheer laat weten de paden zo snel mogelijk te herstellen, maar dit kan pas als het werk afgerond is.

Ook met de dieren houdt de organisatie rekening: “Voordat er begonnen wordt met de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten, mierenhopen of broedbomen van roofvogels zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om ze te beschermen. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd, en komt dus uit duurzaam beheerd bos”, aldus de boswachter.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie