Horsterdijk Lottum aangepast

24-10-2017 door: Redactie
De Horsterdijk in Lottum wordt aangepast om zo klachten over de verkeersveiligheid en geluidsoverlast tegen te gaan. Zo worden onder meer de drempels bij basisschool De Bottel verwijderd en wordt een deel vˇˇr de school rood geasfalteerd.
maskTop
Horsterdijk Lottum aangepast
maskBottom

De dorpsraad van Lottum vraagt al langer om verkeersmaatregelen in de kern van het dorp. Zij stelt dat er al sinds 2013 klachten zijn over het toenemende vrachtverkeer. Door de vrachtwagens is de weg onveiliger geworden rondom de basisschool en hebben omwonenden last van onder andere geluid en trillingen. Een eerder voorstel van de dorpsraad om de Meerlosebaan te verharden zodat het vrachtverkeer voortaan die alternatieve route kan nemen werd door het College van B&W van Horst aan de Maas te duur bevonden. Ook zag zij niets in het voorstel om van de kern van Lottum een 30-kilometerzone te maken. Samen met de dorpsraad heeft de gemeente bekeken welke maatregelen er wel uitgevoerd kunnen worden. Naast het weghalen van de drempels bij de school, worden daar de bestaande klinkers vervangen door geluidsarme beklinkering. Door een deel voor de school in rood asfalt uit te voeren moet de schoolomgeving veiliger worden. De wens van de dorpsraad om de hele weg te asfalteren wordt niet gehonoreerd. Er ligt namelijk een waterleiding en daarboven mag geen gesloten verharding worden aangebracht. Ook blijft het verkeersplateau bij de Eikenlaan liggen. De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel van het college.

Disclaimer | Copyrightę 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie