Hardere aanpak bij illegaal afval dumpen

25-3-2010 door: Redactie
Het is voor steeds meer mensen een doorn in het oog: het in de openbare ruimte achterlaten van oude metalen, kapot meubilair, oude huishoudelijke apparaten of ander (huis)vuil. Illegaal achtergelaten afval. Vaak onbegrijpelijk voor al die mensen die hun afval op de juiste manier ter inzameling aanbieden of op een andere manier afvoeren. Juist daarom maar ook door het groeiende aantal meldingen van het illegaal achterlaten van oude metalen en ander afval gaat de gemeente Horst aan de Maas harder optreden tegen dit soort milieuvervuilende praktijken.

Beter milieu
'Een beter milieu begint bij jezelf' was in de negentiger jaren een bekende leus.
De toename van illegale afvaldump doet vermoeden dat het tegengestelde ook waar is. Een slechter milieu begint ook bij degene die illegaal afval dumpt. Hij of zij verontreinigt zijn (én andermans) leefomgeving. Aan het opruimen van achtergelaten afval zijn vaak hoge kosten verbonden. Om die reden gaat de gemeente extra maatregelen nemen om de vervuiler aan te pakken. Wanneer kan worden achterhaald wie verantwoordelijk is voor de afvaldump kan deze vervuiler rekenen op een fikse boete.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Gemeentelijke toezichthouders zullen de komende tijd speciale aandacht hebben voor dit probleem. Zij vragen daarbij uw mede­werking als oplettende inwoner van Horst aan de Maas. Mocht u opmerken dat oud ijzer of ander afval achtergelaten wordt bij niet erkende inzamelaars of mocht u toevallig zien dat mensen waar dan ook in de openbare ruimte oud ijzer en ander afval achterlaten op plaatsen die daarvoor niet zijn ingericht, noteer dan het eventuele kenteken en tijdstip van de overtreding en neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met de politie (0900-8844). De vervuiler zal op zijn onverantwoordelijke gedrag worden gewezen en de consequenties van zijn daden moeten aanvaarden. Gezamenlijk mogen we trots zijn op onze mooie gemeente; laten we dat vooral zo houden door ook op dit gebied een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Waar kunt u uw oude metalen en ander ­afval achterlaten
Het college heeft eerder een aantal instanties en verenigingen aangewezen die oude metalen in de gemeente mogen inzamelen. Een aantal keren per jaar wordt in de verschillende kernen van de gemeente door de aangewezen verenigingen oude ­metalen ingezameld. Het hele jaar door kunnen oude metalen en wit- en bruingoed gebracht worden bij metaalhandel VOF Henraath, Heuvelweg 23 in Melderslo.
U kunt ook een afspraak maken voor het aan huis ophalen van oude metalen en wit- en bruingoed (gemeentehuis, 077- 477 97 77). Voor de inzameling van ander afval wordt verwezen naar de gemeentekalender (blz. 23 t/m 31).

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie