Halloween een natuurfeest

29-10-2009 door: Redactie
Halloween, ook genoemd All Hallows’ eve(ning), is de Engelse naam voor Allerheiligenavond. Het feest wordt gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen (1 november). In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. Dit was een heidens feest. De katholieke kerk maakte er later Allerheiligen(avond) van. Eigenlijk stamt Halloween dus af van een natuurfeest.

Ver voor het begin van de jaartelling leefden de mensen hier in het westen dicht bij de natuur. Zaaien, oogsten en het langer of korter worden van de dagen waren een belangrijk onderdeel van het leven. In dit ritme, deze cyclus, verliep niet alleen de natuur, maar ook hun leven.

De Kelten waren een dergelijk volk waarbij de wisseling van de seizoenen zorgde voor eten op tafel. Het waren momenten om bij elkaar te komen, te vieren en stil te staan bij wat gegeven werd door het land. Zoals na elke winter ook weer een lente aanbreekt, was het voor de Kelten logisch dat ook het mensenleven in cirkels verloopt. Zij maakten immers deel uit van de natuur. Na de dood was er weer een nieuw begin. Bij veel volken die dichtbij de natuur leefden, zoals de Indianen, de Germanen en de Kelten, verliep alles in deze cirkel.

De jaarfeesten zoals die op verschillende wijze nog steeds of opnieuw gevierd worden, zijn dan ook in een cirkel uitgebeeld, bekend als het jaarwiel. Het wiel eindigt en begint tegelijkertijd met het feest Samhain (spreek uit als (sow’en) op 31 oktober. De feesten hebben soms verschillende namen vanwege diverse natuurtradities, maar ze komen in hoofdlijnen op hetzelfde neer. Er zijn vier vuurfeesten en vier feesten die te maken hebben met de stand van de zon op belangrijke tijden in het jaar. Tijdens de vuurfeesten staan vooral het zaaien, het oogsten, de vruchtbaarheid en de vergankelijkheid centraal.

De acht feesten zijn achtereenvolgens: 31 oktober: Samhain, Samhuinn, 20 tot 23 december: winterzonnewende, Aban Arthan, het begin van Yule, 31 januari tot 2 februari: Imbolc, Candlemas, 20 tot 23 maart: ostara, lente-equinox, alban eilir, 1 mei: beltane, walpurgis, 20 tot 23 juni: zomerzonnewende, Litha, Alban Hefin, midzomernacht, 1 augustus: Lughnassadh, Lammas en van 20 tot 23 september: herfst- equinox, Alban Elfed, Mabon. Dat sommige data variëren, heeft te maken met waar men zich op de aarde bevindt. Op het zuidelijk halfrond, beneden de evenaar, draait het wiel 180 graden.

Nu, op 31 oktober, is de Samhain van toepassing. Samhain is het oude Keltische nieuwjaarsfeest. Samhain betekent in de oude Keltische taal letterlijk november. Het is het derde en laatste oogstfeest van het jaar en het begin van de donkere tijd. De herfst-equinox is geweest, waarna de nachten weer langer duren dan de dagen. De natuur gaat, na het geven van zaden, vruchten en granen ten ruste. Volgens de voorouders die dicht bij de natuur en de cyclus van de seizoenen leefden, ving het nieuwe jaar aan bij zonsopgang. Omdat het oude jaar eindigde met zonsondergang, ontstond er op de vooravond van het nieuwe jaar een bijzondere nacht. Voor de Kelten was de dood een nieuw begin. Een overgang maar geen einde. Tijdens deze nacht van het nieuwe jaar zou het contact maken met dierbare overledenen gemakkelijker zijn dan op andere momenten in het jaar. Volgens de Keltische overlevering waren de overledenen deze nacht ook in staat het lichaam van de levenden over te nemen. Om alleen de goede geesten te verwelkomen en de kwade buiten te laten, werden de huizen speciaal versierd.

Om dit Nieuwjaar te vieren, verkleedden onze voorouders zich en beeldden ze uit, wat ze het volgende jaar graag zouden willen ontwikkelen of worden.

In het latere christendom wordt dezelfde periode gemarkeerd met Allerheiligen en Allerzielen: het gedenken van de overledenen. De Amerikanen vieren de avond voor Allerheiligen onder de naam Halloween. Het huidige Halloween vindt zijn oorsprong in traditionele oude gebruiken en is vermengd, bedacht en bij elkaar geraapt uit diverse tijden en culturen. Halloween is in feite een van de vele natuurfeesten die onze geschiedenis rijk is.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie