Gezondheidscentrum America stap dichterbij

14-7-2010 door: Redactie
De plannen voor een nieuw gezondheidscentrum in America worden concreter. Op donderdag 8 juli vond er een informatieavond plaats waar de plannen voor het centrum werden toegelicht. Een investeerder is al gevonden en na de zomer worden gesprekken gevoerd met mogelijke deelnemers.

Inwoners van America moeten straks in het nieuwe gezondheidscentrum terecht kunnen voor zorg en maatschappelijke dienstverlening. Dat betekent dat bijvoorbeeld de huisarts, een apotheek en fysiotherapie in hetzelfde gebouw hun praktijk hebben. Het centrum is een idee van huisarts Jan van Dongen. “Ik ben van plan om binnen nu en drie jaar te stoppen”, vertelt de arts. “Als er geen opvolging is en ook de apotheek vertrekt, heeft dat een enorme impact op het dorp.”

Het nieuwe gezondheidscentrum wordt volgens Van Dongen niet zomaar een bedrijfsverzamelgebouw. “Participanten moeten niet alleen ruimte huren. Samenwerking is belangrijk.” Om te zorgen dat die samenwerking er komt, wordt na de zomer gestart met gesprekken met organisaties die zich in het nieuwe centrum willen vestigen. Van Dongen is overtuigd dat het plan gaat lukken. “Er wonen in America genoeg mensen voor onder anderen een huisarts, fysiotherapeut en een tandarts. We hebben ook contact gezocht met mensen uit het dorp en die willen allemaal de voorzieningen graag houden”, aldus de huisarts.

De eerste stappen voor het gezondheidscentrum worden gezet door een werkgroep die bestaat uit mensen uit het dorp. Die werkgroep heeft vijf mogelijke locaties op het oog voor de vestiging van het centrum, maar welke dat zijn, wil de groep nog niet prijsgeven. Uiterlijk binnen vijf jaar moet het gezondheidscentrum klaar zijn.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie