Gemeentegids en kalender

15-7-2010 door: Redactie
Verenigingen opgelet: kalender 2011 We zijn al weer volop bezig met de kalendergids voor 2011. Ook in 2011 worden gemeentegids en kalender weer gecombineerd tot één geheel.

Gebleken is dat de kalender veelvuldig geraadpleegd wordt als mensen willen weten welke evenementen er plaats vinden in Horst aan de Maas. Mede dankzij de bereidwillige medewerking van de vele verenigingen en organisaties in Horst aan de Maas kunnen we zorgen voor een goed naslagwerk voor alle inwoners. En van de andere kant; de kalender biedt de verenigingen natuurlijk ook een aantrekkelijk publiciteitsmiddel voor hun activiteiten. Maak er dan ook gebruik van!

Evenementen die openbaar toegankelijk zijn, kunnen opgenomen worden in de kalender. Wat je door moet geven is de naam van de organisatie, het evenement en de datum. Heb je nog meer gegevens zoals de locatie waar een en ander plaats vindt, een internetsite of emailadres voor meer informatie, geeft dat dan ook door zodat we dit kunnen opnemen in onze evenementenkalender op internet.

Om de volgende kalendergids weer op tijd (in de loop van november) bij iedereen in de bus te krijgen is het nodig dat we op 1 september alle informatie bij elkaar hebben. Vandaar het vriendelijke verzoek aan verenigingen en organisatie om hun evenementen t.b.v. de kalendergids vóór 1 september door te geven aan Cluster Communicatie, tel. (077) 477 93 70 of per e-mail: postbuscommunicatie@horstaandemaas.nl

Denk aan het tijdig aanvragen van eventuele vergunningen en huur van terreinen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie