Geen windmolens Sevenumseweg

4-1-2018 door: Redactie
Er komen geen windmolens in het gebied tussen de Greenportlane en de Sevenumseweg in Grubbenvorst. Uit de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat de risico’s voor onder meer omwonenden en natuur te groot zijn, zegt gemeente Horst aan de Maas.

In januari stemden de colleges van B&W van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo in met de start van de MER voor het bestemmingsplan van Windpark Greenport Venlo. In eerdere plannen voor het windpark was telkens sprake van waarschijnlijk één of twee windturbines op grondgebied van gemeente Horst aan de Maas. Het zoekgebied hiervoor lag tussen de Greenportlane en de Grubbenvorsterweg. Uit de MER blijkt echter dat de veiligheidsrisico’s op deze locatie te hoog zijn. Door het gebied loopt namelijk de Rotterdam Rijn Pijpleiding (RRP). Op korte afstand hiervan ligt de spoorlijn. Mocht de windmolen kapot gaan en vallende onderdelen op de pijpleiding terechtkomen, op het moment dat er een trein passeert, dan kan dit ernstige gevolgen hebben, zegt de gemeente. De RRP-maatschappij heeft dan ook aangegeven dat voorkomen moet worden dat er objecten, zoals windturbines, dichtbij de pijpleiding worden geplaatst die ervoor kunnen zorgen dat de leiding breekt. Beschadiging van een buisleiding kan ook grote gevolgen hebben voor de natuur, zoals bodem- en waterverontreiniging. Daarnaast zorgen de windmolens voor risico’s voor de al aanwezige woningen in het gebied. Door al deze veiligheidsrisico’s is de locatie daarom niet geschikt voor het plaatsen van windmolen, zegt de gemeente. Volgens de plannen komen in totaal maximaal negen windmolens met een ashoogte van 120 meter in het windpark te staan. De plannen voor het windpark zijn opgesteld aan de hand van het Provinciaal Omgevingsplan van provincie Limburg, waarin staat beschreven dat er in Limburg zo’n 35 windmolens geplaatst moeten worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie