Geen raadsenquête verkoop Kasteelboerderij

10-5-2018 door: Redactie
Er komt geen raadsenquête naar het proces rondom de verkoop van de Kasteelboerderij in Horst. Dit voorstel van SP werd dinsdagavond 8 mei tijdens de raadsvergadering door de andere partijen afgewezen.
maskTop
Geen raadsenquête verkoop Kasteelboerderij
maskBottom

Volgens de SP zijn er nog altijd te veel onduidelijkheden als het gaat om de verkoop van de Kasteelboerderij in 2015. “We hebben nog steeds niet op al onze vragen antwoord gekregen”, zei Thijs Lenssen tijdens de raadsvergadering. “Waarom hebben twee andere ondernemers niet de kans gekregen om het pand te kopen? Waarom is het maar voor een appel en een ei verkocht? Het beeld ontstaat zo dat niet alles netjes is verlopen.” Lenssen riep daarom nogmaals op een onderzoek uit te laten voeren. Volgens hem zijn daar twee opties voor: een onderzoek door de rekenkamercommissie, dit is een onafhankelijke commissie die onder andere de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd, of een raadsenquête. Bij dit laatste wordt een enquêtecommissie ingesteld, bestaande uit leden van de gemeenteraad. De enquêtecommissie doet onderzoek naar het functioneren van het gemeentebestuur over een bepaald onderwerp. “Mijn voorstel is om een raadsenquête uit te laten voeren. Dat zou in het belang zijn van alle betrokkenen”, aldus Lenssen. De andere partijen gingen daar echter niet mee akkoord.

Zowel PvdA als CDA en Essentie zagen geen reden om een onderzoek uit te voeren. “Alle vragen zijn wat ons betreft beantwoord”, liet fractie­voorzitter Loes Wijnhoven van het CDA weten. Tijdens de raadsvergadering van september 2017 diende D66, toen nog geen combinatiepartij met GroenLinks, samen met de SP ook een voorstel in voor een onafhankelijk onderzoek. Dat werd toen door de andere partijen afgewezen. “We hebben veel vragen gesteld in het verleden”, aldus fractievoorzitter Jim Weijs. “Het voorstel in de raad van september was toen voor ons de laatste stap. Het dossier is wat ons betreft gesloten en dat breken we niet meer open.”

Voor wethouder Bob Vostermans was het relaas van Lenssen een ‘déjà vu van andere discussies’. “We hebben geprobeerd alle vragen naar eer en geweten te beantwoorden. Het kan zijn dat u niet tevreden bent met die antwoorden, dat is echter wat anders dan dat we niet volledig zijn in onze beantwoording.” Hij verweet de SP daarmee het verhaal onnodig schimmig te maken. Thijs Lenssen liet weten teleurgesteld te zijn in de reacties van de raadsleden. “Dit was in onze ogen hét middel om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie