Geen maatregelen tegen overlast streetprint

2-8-2017 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas gaat geen maatregelen nemen naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast door de nieuwe laag asfalt met streetprint op de Hoogstraat in Broekhuizen.
maskTop
Geen maatregelen tegen overlast streetprint
maskBottom

De doorgaande route door Broekhuizen werd in maart en april onder handen genomen door de gemeente. De Hoogstraat werd hierbij voorzien van een nieuwe laag asfalt, waarin een patroon van klinkers is gedrukt. Dit asfalt zou automobilisten een gevoel van een dorpskern moeten geven, waardoor zij minder hard gaan rijden. Volgens aanwonenden is het tegendeel waar en wordt er juist harder gereden op het nieuwe wegdek. “Uit de dertien reacties die we kregen bleek dat iedereen die de enquête had ingevuld in meer of mindere mate overlast ervaarde van het nieuwe wegdek”, aldus Martin Grob namens de dorpsraad.

Gemeente Horst aan de Maas geeft nu in een brief aan de dorpsraad aan geen maatregelen te nemen tegen de ervaren geluids- en trillingsoverlast. Zij stelt dat de dorpsraad en de bewoners nauw betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. “De gehele inrichting is tot stand gekomen in samenspraak met dorpsraad en bewoners. Er is helder gecommuniceerd over de effecten van de gemaakte keuzes”, stelt de gemeente in haar brief. Zij geeft aan dat de bewoners van tevoren zijn ingelicht dat asfalt met streetprint meer geluid produceert dan het oorspronkelijke asfalt dat op de weg lag. “De dorpsraad en bewoners hebben gekozen voor geprint asfalt, omdat dit beduidend minder geluid
produceerde dan klinkerverharding”, aldus de gemeente. Volgens de enquête van de dorpsraad vinden omwonenden juist dat de inspraakprocedure niet goed geregeld was. “Volgens de mensen die aan de straat wonen is er alleen een voorlichtingsavond geweest waar in de marge nog wat kleine wensen aangegeven konden worden. De rest stond al vast. Over de geluidsoverlast werd aan gegeven dat die minimaal verhoogd zou zijn. Het klopt dus niet dat de omwonenden voldoende op de hoogte waren”, aldus Grob.

De gemeente geeft ook aan dat het niet aannemelijk is dat de streetprint trillingen veroorzaakt. Ook stelt zij dat een verkeerstelling uit juni 2017 aangeeft dat auto’s over het algemeen niet harder rijden dan de maximale toegestane snelheid van 50 kilometer per uur en dat het naleven van deze maximale snelheid verbeterd is in vergelijking met 2016. Wel blijft zij de komende tijd de mogelijke geluidsoverlast van de weg monitoren. Grob: “Er zijn nog allerlei oplossingen te bedenken. Allereerst lijkt het ons verstandig om nog eens met de betrokken om tafel te gaan zitten.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie