'Geen keuze maken is ook een keuze'

9-8-2018 door: Redactie
Veel Poolse arbeidsmigranten komen alleen naar Nederland en laten hun gezin in Polen. Op een bepaald punt komt toch echter het vraagstuk: blijf ik hier in Nederland of ga ik terug? En ongeacht wat ik kies, hoe gaat dat nu verder? Greg Czerwinski zag dat veel Poolse mensen hier tegen liepen en zette zo workshop ‘Twijfelaars over de streep' op.
maskTop
'Geen keuze maken is ook een keuze'
maskBottom

“Iedereen heeft twijfels, ongeacht of je Pools of Nederlands bent, maar dat is natuurlijk ook heel menselijk”, vertelt Greg. “Ik zag echter dat veel Poolse arbeidsmigranten die hier naar Nederland kwamen, steeds tegen dezelfde problemen aanliepen. Ze komen alleen naar Nederland om te werken, laten bijvoorbeeld hun gezin achter, maar doen verder weinig moeite om te integreren. Ze zoeken het contact met hun omgeving in Nederland niet op, terwijl dat juist de mensen die zo daar bij kunnen helpen. Als ze dan een baan hebben hier in Nederland waar ze fijn aan kunnen verdienen, dan komen ze op een bepaald punt in een spagaat te zitten. Ze willen bij hun familie zijn, maar ze willen ook die baan niet opgeven. En dat is niet gezond voor een mens en brengt veel stress met zich mee.” Greg zocht het contact op met Renata van Gool, Eliza Kubacka, allebei van oorsprong Pools en Jos Coesmans, en samen hebben ze de werkgroep opgezet om deze twijfelaars over de streep te helpen. Of zoals Renata aangeeft: “We helpen ze om een keuze te maken, Nederland of Polen. Geen keuze maken is ook een keuze, alleen niet altijd positief. Alleen als je die keuze maakt ga je vooruit, zo niet dan werk je ook niet aan je toekomst.”

De werkgroep kent twee kerntaken: informeren en bewustwording creëren. Greg: “Het zit eigenlijk al in hele kleine dingen die toch een drempel kunnen opwerpen voor mensen. In Polen is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om je naam te zeggen als je de telefoon opneemt, omdat het eigenlijk wel logisch is dat die persoon opneemt. Je hebt er voor gekozen die persoon te bellen. Hier in Nederland wordt dat gezien als onbeleefd.” Met de werkgroep hebben ze tot nu toe twee reeksen aan workshops gehad, waarbij iedere reeks uit negen workshops bestonden. In het eerste blok krijgen de deelnemers technische informatie wat betreft bijvoorbeeld verzekeringen en belasting. Greg: “Die houden we met opzet wat breder, waarmee we de deelnemers ook beter willen leren kennen. Het tweede blok is meer gericht op coaching. Wat wil je? Wat is voor jou de reden om iedere morgen op te staan? Waar wil je voor leven? Het derde gedeelte legt de focus op de vraag: ‘ik heb gekozen, en nu?’ Of iemand wil blijven of terug naar Polen wil, wij hebben een draaiboek over welke stappen er dan genomen dienen te worden.”

De mensen die zich hier voor aanmelden zijn heel divers, maar hebben niet allemaal per definitie een reden dat ze twijfelen over hun situatie. “De een wil gewoon kennismaken met anderen, de andere zit zich thuis te vervelen, dat is echt heel verschillend, maar de rode draad door de workshops blijft de vraag wat je wil doen in het leven.” Jolanta Jaroszko was bijvoorbeeld bij de eerste editie. “Ik was gewoon benieuwd. Ik was alleen en had geen familie waar ik rekening mee moest houden, dus voor mij telde die twijfels niet. Voor mij was het wel heel leuk en interessant wat ik daar geleerd heb.” Greg geeft aan dat er wel een selectie gemaakt wordt in deelnemers en dat de drijfveren hier in mee tellen. “We krijgen subsidie vanuit de gemeente, dus we willen wel deelnemers die overal bij kunnen zijn, waarbij we ook kijken naar een mix van dorpen en geslachten.” De reacties zijn echt positief. “We kunnen zeggen dat iedereen die heeft deelgenomen ook heeft geoogst. Het mooiste voorbeeld blijft een man die hier in Nederland woont met zijn gezin, maar door zijn werk weinig tijd had voor zijn gezin. Hij was onzeker, durfde dit niet aan te kaarten bij zijn baas. Met de workshops hebben we hem het zelfvertrouwen gegeven en nu heeft hij standaard één dag in de week een pappa-dag. Daar zijn we trots op, dat we hem dan over die drempel geholpen hebben. Weer een ander koos er voor om terug naar Polen te gaan. Zij heeft zelf een keuze gemaakt en dat is het beste wat je kunt doen."

Van links naar rechts op de foto: Jolanta Jaroszko, Greg Czerwinski, Renata van Gool en Eliza Kubacka

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie