Geen fietstocht Beleef de Dag

15-7-2010 door: Redactie
Het is al een heuse traditie: vanaf 2006 vindt iedere tweede woensdag in september de fietstocht van Beleef de Dag plaats. Een fietstocht van zo’n 40 kilometer waar ongeveer 1.000 55-plussers uit de gemeente aan meedoen.

De fietstocht staat niet op zich, maar moet publiciteit geven aan het project “Beleef de Dag”. Dat is een gezamenlijk initiatief van de Ouderenbond KBO, de welzijnsstichting Synthese, De Zorggroep en de gemeente Horst aan de Maas. Dit samenwerkingsverband streeft naar zinvolle dagbestedingen en activiteiten voor senioren in alle kernen van de gemeente.

De website www.beleefdedag.nl bevat alle activiteiten voor ouderen, voor zover die bekend zijn. Dit jaar komt er geen fietstocht. Van 1 t/m 6 oktober vindt de 12e editie van de Horster HILTHO plaats. De HILTHO is de grootste paviljoenbeurs voor consumenten en bedrijven in Nederland. De vrijwilligers van de Ouderenbond KBO zijn druk doende met de organisatie van een Seniorenmiddag op de HILTHO. Die seniorenmiddaq vindt plaats op dinsdag 5 oktober. De projectgroep van Beleef de Dag heeft daarom besloten dit jaar de fietstocht niet te organiseren, maar om de Seniorenmiddag een Beleef-de-Dag-tintje te geven. Beleef de Dag gaat de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen, die in de gemeente liggen, uitnodigen om deel te nemen aan de Seniorenmiddag op de HILTHO. Beleef de Dag verzorgt dan het vervoer. En stelt koffie met vlaai beschikbaar. Bij de verzorgings- en verpleegtehuizen zijn aanmeldformulieren beschikbaar voor de bewoners.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie