Geen coalitie tussen CDA, PvdA en D66+GroenLinks

19-4-2018 door: Redactie
CDA, PvdA en D66+GroenLinks hebben de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie afgebroken op dinsdag 17 april. Dit gebeurde nadat D66+GroenLinks besloot toch niet in te stemmen met het akkoord. Arie Stas is aangewezen als informateur voor een nieuwe informatieronde.
maskTop
Geen coalitie tussen CDA, PvdA en D66+GroenLinks
maskBottom

Jim Weijs, partijleider van D66+GroenLinks geeft aan dat de grootste spanning lag bij de onderwerpen intensieve veehouderij en open landschap.“ Dat zijn voor ons belangrijke onderwerpen en we konden er uiteindelijk toch niet mee instemmen zoals dat in het akkoord terugkwam. Daarnaast maakten we ons ook zorgen over de democratie binnen een coalitie. Wij hebben de afgelopen jaar als oppositie meegedaan en we vinden dat er best meer gekeken mag worden naar een samenwerking tussen oppositie en coalitie.” Desondanks laat D66+GroenLinks weten dat ze graag kandidaat blijft voor de coalitie. “We gaan kijken wat er mogelijk is en we zien vanzelf het verdere vervolg”, aldus Weijs.

Na drie weken intensief en constructief overleg, lag er een inhoudelijk akkoord tussen de partijen. Formateur Leon Litjens geeft vanuit Rusland aan dat er eigenlijk alleen nog maar getekend hoefde te worden. “Na informatie zijn Piet Seegers (PvdA, red.) en ik gevraagd om de coalitie te leiden”, vertelt Litjens. “Conceptteksten zijn door formateurs richting onderhandelaars van de partijen gebracht, besproken en aangepast. Deze teksten zijn telkens door de onderhandelaars met de achterban besproken. Deze reactie werd vervolgens weer besproken aan de onderhandelingstafels. Dit ging zo over en weer tot er overeenstemming was over de tekst van het coalitie-akkoord. Donderdag 12 april waren de onderhandelaars het eens over de laatste stukken en zou alles nog één keer besproken worden met de achterban voor een finaal akkoord. Alles was eigenlijk zo ver klaar, zelfs de portefeuilleverdeling was in concept klaar.”

Afgesproken werd dat Bob Vostermans de taak van formateur over zou nemen en het geheel zou afronden. Ondanks dat voornemen strandden de onderhandelingen toch. Litjens: “De formatie is gestrand, dus we zijn we weer terug bij af. De bal ligt nu bij de leider van de grootste partij, Bob Vostermans.” Vostermans, partijleider van de CDA, geeft te kennen dat er een nieuwe informatieronde aan komt waarbij weer alle partijen betrokken worden. “We moeten weer van voor beginnen en dus ook weer alle mogelijkheden afwegen”, vertelt hij. Voor deze nieuwe informatieronde is Arie Stas aangewezen als informateur. Stas heeft bestuurlijke ervaring in Horst: hij was lid van de gemeenteraad en 22 jaar actief als wethouder. Daarnaast is hij op de achtergrond zich blijven inzetten voor de gemeenschap.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie