Geen aanvullend onderzoek megastal Grubbenvorst

21-7-2010 door: Redactie
Er komt geen extra onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van een nieuwe megastal in Grubbenvorst. Ook gaan de vergunningsprocedures voor dit zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) gewoon door.

De raadscommissie Ruimte adviseerde het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas om een specifiek onderzoek te laten uitvoeren naar de risico’s rondom het bedrijf op landbouwontwikkelingsgebied (log) Witveld. Het college besloot echter dat een lopend onderzoek in Noord-Brabant voldoende inzicht geeft in de risico’s. De gemeenteraad stemde hiermee in. Een motie van de fracties van SP en D66 voor een aanvullend onderzoek werd niet overgenomen door de andere partijen.

De SP stelde in een motie daarnaast voor dat in afwachting van de resultaten van het lopende onderzoek de procedures voor de megastal worden stilgelegd. Ook in het burgerpodium maakten enkele tegenstanders van het NGB gebruik van hun spreekrecht en pleitten voor het stopzetten van de procedures totdat duidelijk wordt welke risico’s er voor mens en milieu ontstaan bij de komst van een Nieuw Gemengd Bedrijf.

Volgens de fracties van CDA, Essentie en PvdA-PK is al voldoende gewaarborgd dat als de resultaten negatief uitvallen de procedures alsnog kunnen worden stopgezet. Die partijen stemden daardoor niet in met de motie.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie