Fusie korfbalverenigingen

16-10-2013 door: Marieke van Asten,interim-voorzitter Vonckel Girls Meterik, namens de vier korfbalverenigingen Erica, ODOS, Vonckel Girls, Wittenhorst
In HALLO Horst aan de Maas van 10 oktober stond een artikel over de fusie tussen vier korfbalverenigingen in Horst aan de Maas. Deze vier korfbalverenigingen, Erica uit America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls uit Meterik en Wittenhorst uit Horst werken al geruime tijd samen en hebben nu de stap genomen om te gaan fuseren.

In het artikel wordt een nieuwe naam voor de nieuwe club vermeld, als zijnde Korfbalclub Horst aan de Maas. Wij, besturen van de vier verenigingen, willen benadrukken dat er echter nog geen nieuwe naam gekozen is voor de nieuwe vereniging.

In de in mei gepresenteerde intentieverklaring is deze naam gebruikt als aanduiding voor de vier samenwerkende verenigingen, om in diezelfde intentieverklaring duidelijkheid te scheppen over huidige en toekomstige onderdelen. Het was allerminst onze bedoeling om hiermee verwarring te scheppen.

Een nieuwe naam moet nog gekozen worden, dit zal middels een prijsvraag onder de leden gebeuren. Zij mogen een nieuwe naam aandragen en daaruit zal zorgvuldig een winnaar gekozen worden. Dit zal pas in het eerste kwartaal van 2014 gebeuren. Tot die tijd blijven de vier verenigingen acteren onder hun huidige naam.

Ook willen wij duidelijk maken dat er naast de vier samenwerkende verenigingen nog meer korfbalverenigingen in Horst aan de Maas zijn, te weten: De Merels uit Melderslo, SV Lottum uit Lottum, Sporting ST uit Swolgen en Tienray, en SV United uit Meerlo en Wanssum. Door de fusie trachten wij de korfbalsport in Horst aan de Maas, samen met deze andere verenigingen bloeiend en gezond te houden.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie