'Floriadeterrein moet open blijven voor recreatie'

12-7-2018 door: Redactie
Het Floriadeterrein in Venlo moet open blijven voor recreatie. Dat stellen PvdA, SP, D66+GroenLinks, CDA en Essentie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 juli riepen ze het College van B&W van Horst aan de Maas op in gesprek te gaan met gemeente Venlo en Greenpark Venlo.

De directie van Greenpark Venlo liet onlangs weten dat wat haar betreft het Floriadeterrein vanaf dit najaar alleen nog maar tijdens kantooruren toegankelijk is voor wandelaars en fietsers. Momenteel kunnen zij daar elke dag tussen 

zonsopgang en -ondergang terecht. Volgens de directie gaan de bedrijfsactiviteiten op het terrein niet meer samen met recreatief gebruik zonder toezicht. Volgens de PvdA worden daarmee de spelregels veranderd. “In het bestemmingsplan voor de Floriade, dat in 2008 werd vastgesteld, staat dat het terrein recreatief te gebruiken zou zijn”, zegt fractievoorzitter Roy Bouten. “Nu wordt dit ineens veranderd.” “Hoe is het mogelijk dat dit zelfs overwogen wordt?”, was ook Jos Gubbels van D66+GroenLinks van mening. De PvdA vindt dat het Floriadeterrein ook in de toekomst voor een zo’n groot mogelijk deel toegankelijk is voor allerlei vormen van recreatie, met oog voor de aanwezige bedrijvigheid. “Dit project heeft ons klauwen met geld gekost”, stelde SP’er Bart Cox, “dan mogen we er ook gebruik van maken.” In een motie, ondersteund door SP, D66+GroenLinks, CDA en Essentie, riep de PvdA daarom het college op in gesprek te gaan met gemeente Venlo en de directie van Greenpark Venlo om openstelling te garanderen. Dit laatste ging voor de VVD te ver. “We vinden dat er overleg moet zijn met de partijen, maar er moet wel rekening gehouden worden met de belangen van de ondernemers”, aldus Peter Elbers.

Wethouder Bob Vostermans gaf aan dat het Floriadeterrein officieel Venloos grondgebied is. “Formeel zit Horst aan de Maas dus niet aan tafel. Maar we zullen er een punt van maken tijdens het overleg met de aandeelhouders.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie