Fietspad Horst-Broekhuizen wordt gerealiseerd

5-7-2012 door: Bram Hendrix
De kogel is definitief door de kerk: tussen Horst en Broekhuizen wordt een veilige fietsroute gerealiseerd. Essentie is blij dat de gemeenteraad unaniem heeft besloten om dit project snel te gaan realiseren en dat hiermee ook deze afspraak uit het coalitieakkoord wordt nagekomen.

Het voorstel om geld te reserveren voor de aanleg van het fietspad is onderdeel van een breed pakket aan opdrachten die de gemeenteraad aan het College van B&W heeft meegegeven. Zo kan het college doorgaan met het verbeteren van de kwaliteit van de centra van Grubbenvorst, Sevenum en Horst. Dit is van groot belang voor de lokale economie en de leefbaarheid in de gemeente. Ook is er extra geld beschikbaar gesteld voor het verenigingsleven en voor de aanpak van accommodatieproblemen bij verenigingen. Dit alles is mogelijk omdat er ook stevig wordt bezuinigd Hierdoor ontstaat ruimte om deze belangrijke investeringen op een verantwoorde manier te doen.

In 2010 heeft de gemeenteraad al geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van het ‘middelste’ gedeelte van het fietspad Horst-Broekhuizen. Dat stuk ligt er nu. Met de realisatie van de overige stukken kan nu worden gestart. Het college heeft daarbij de opdracht meegekregen om te blijven zoeken naar subsidies.

Essentie is trots dat al deze projecten uitgevoerd kunnen worden. Een rijk verenigingsleven, goede en aantrekkelijke centra en goede fietsverbindingen voor zowel scholieren als toeristen, dragen bij aan het woongenot in onze gemeente. Want de beste woongemeente van Limburg zijn is prachtig, maar dat ook in de toekomst blijven is iets om aan te blijven werken.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Bram Hendrix,

namens de fractie Essentie 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie