FNV helpt bij aangifte 2009

11-3-2010 door: Redactie
Vult u de aangifte zelf in? Laat u het helemaal door anderen doen? Of gaat u samen met uw adviseur aan tafel? Tot 1 april, op maandagavond en zaterdagochtend maken leden van de FNV gebruik van de gratis belastingservice van hun bond in zaal Debije­ in Hegelsom.

Er is een drietal categorieën dat gebruik maakt van de service van de FNV. "Op de eerste plaats onze Nederlandse leden. We krijgen er zo´n 900 over de vloer en niet omdat we het slecht doen", grapt Toon Hermans. "Daarnaast kennen we ongeveer honderd Nederlanders die in Duitsland zijn gaan wonen en in Nederland werken." Tot slot is de service ook mogelijk voor arbeidsmigranten, voornamelijk Polen, die lid zijn van de FNV. Samen met Rina Sweerts is hij hier verantwoordelijk voor. Toon doet dit werk nu al zo´n 30 jaar.Binnen de bond zijn landelijk 6.000 'invullers' actief.

Deze worden begeleid en getraind door 700 instructeurs. De piramide is compleet met 50 topinstructeurs. Binnen Horst aan de Maas is Toon topinstructeur en Rina instructeur. Beiden doen het werk met passie. Uit een straal van 25 kilometer rond Horst komt men gedurende de aanloop naar 1 april naar de Pastoor Debijestraat om van deze jaarlijkse administratieve hobbel af te zijn. Voor leden van de FNV is het niet alleen een stuk gemakkelijker, maar waarschijnlijk ook leuker.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie