Eerst een plan dan centen

5-7-2018 door: Redactie
De kaders en de uitgangspunten voor de begroting van 2019 hebben we afgelopen dinsdag besproken in de gemeenteraad. Dit is zeer zeker niet saai. Het is een belangrijk moment omdat we hiermee de spelregels afspreken waar we de begroting van 2019 aan toetsen en hiermee ook aangeven wat we belangrijk vinden met elkaar en dus ook geld voor over hebben.

Natuurlijk staan ook de ambities van het coalitieprogramma in deze nota van uitgangspunten. Het is verleidelijk om meteen voor deze ambities geld uit te trekken. Essentie is echter voorstander om de ambities eerst te vertalen naar plannen. Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? Soms is voor de ambities inderdaad geld nodig maar vaak kunnen ambities ook samen met bedrijfsleven, verenigingen en inwoners worden gerealiseerd en gaat het niet primair om geld. Menselijk kapitaal is vaak veel belangrijker. In het coalitieakkoord hebben we behoorlijk wat ambities afgesproken. Wat de financiële impact is van al deze ambities moet in sommige gevallen nog blijken en helaas is onze financiële polsstok niet oneindig. Daarom is ook binnen het coalitieakkoord afgesproken dat we plannen en ambities prioriteren op basis van urgentie en draagvlak met elkaar en de raad. Als er inderdaad geld nodig is voor de realisatie van de ambities dan kunnen we voor de plannen zeker ook concreet geld vrij maken maar niet zonder concreet plan. Eerst een plan en dan de centen. We staan altijd open voor verbeterpunten binnen de gemeente of kansen. Voldoende tijd wat ons betreft om samen een plan te maken.

Jeroen Brouns,
Raadslid Essentie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie