Nieuwe basisschool voor Swolgen - Tienray

4-1-2018 door: Redactie
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december heeft Essentie volmondig “ja” gezegd tegen het plan om een nieuwe basisschool voor Swolgen en Tienray bij het sportcomplex MFA Kerkebos te realiseren.

Het voorstel, waarin een krediet van ruim 2,8 miljoen euro werd gevraagd, kreeg de goedkeuring van de gehele raad. Met de nieuwbouw van de basisschool en het treffen van de noodzakelijke verkeersmaatregelen, kan een toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige, duurzame en mogelijk zelfs een energieneutraal onderwijs-gebouw tot stand komen.

Het streven is om op termijn alle gemeentelijke maatschappelijke accommodaties te verduurzamen en energieneutraal te maken. Essentie heeft tijdens de raadsvergadering het college opgeroepen om met betrokken partijen in gesprek te gaan en gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een energie neutrale basisschool. Dit onderzoek zal de voortgang van de realisatie van de school niet vertragen of belemmeren.

De voorgenomen fusie tussen de basisscholen van Tienray en Swolgen kan daarmee gestalte krijgen. Dat is positief voor de kwaliteit van het basisonderwijs en daarmee ook positief voor de leefbaarheid en toekomst van beide dorpen. De scholen, het stichtingsbestuur van het MFA en Scholengroep Dynamiek zoeken samenwerking op diverse fronten. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijk gebruik van binnen- en buitenruimtes en voorzieningen. Er zijn afspraken gemaakt om in de nieuwe basisschool een integraal kind-centrum te gaan vestigen. Dit is een voorziening voor kinderen van 0 tot 14 jaar waar ze kunnen leren, spelen en elkaar ontmoeten. Het kind staat centraal en daaromheen wordt de rest georganiseerd. Daarnaast zal er ook kinderdagopvang gaan plaatsvinden. Een lang gekoesterde wens van de buurdorpen Swolgen en Tienray zal hiermee in vervulling gaan. Voor Essentie is dit een ‘schoolvoorbeeld’ van werken aan een gezonde en duurzame toekomst, waarbij je met samenwerking verder komt.

Frans Kerstjens,

raadslid Essentie Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie