Dorpsraden zijn belangrijk

17-12-2009 door: Redactie
Graag wil de gemeente het belang van het werk van de dorpsraad onder de aandacht brengen van alle inwoners van Horst aan de Maas. Dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.

Leefbaarheid in de dorpen moet worden behouden en verder worden versterkt. Leefbaarheid heeft namelijk te maken met wonen, met werkgelegenheid, de aanwezige voorzieningen (denk aan winkel, school, gemeenschapshuis), het verenigingsleven én met de relatie tussen de inwoners van een dorp en de gemeente. Dorpsraden spelen bij al deze zaken een wezenlijke rol.

Communicatie
Goed communiceren met onze burgers is belangrijk. Op allerlei manieren wordt hier invulling aan gegeven. Ook daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de dorpsraden. De dorpsraad komt op voor de belangen van het eigen dorp. In ieder dorp is een dorpsraad actief. Broekhuizen en Broekhuizenvorst beschikken samen over één dorpsraad. Binnen de dorpsraad is men op de hoogte wat er speelt binnen het dorp.

Korte lijnen
Om de lijnen tussen de dorpsraden en de gemeente zo kort mogelijk te houden beschikken de dorpsraden binnen de gemeente over één aanspreekpunt. Er is dan ook intensief contact tussen de dorpsraden en de relatiebeheerder dorpsraden. Veel zaken worden daardoor snel afgedaan. Jaarlijks worden er circa 400 kwesties aan de orde gesteld en het “afdoeningspercentage” ligt daarbij op 85%! Dat is best iets om trots op te zijn! De overige 15% betreffen veelal de grotere projecten en die vragen meer tijd.

Overleg
De meeste dorpsraden vergaderen eenmaal per maand en de vergaderingen zijn in principe openbaar. Eenmaal per jaar bezoekt het college de afzonderlijke dorpsraden en wordt gesproken over actuele zaken c.q. nieuwe ontwikkelingen in het dorp. Ook de gemeenteraad heeft overleg met de gezamenlijke dorpsraden. De dorpsraden kunnen dan aangeven waar de prioriteiten in het dorp liggen. Dit overleg vindt plaats vlak voor de gemeenteraad beslist aan welke projecten financieel bijgedragen wordt. Ook is iedere dorpsraad lid van het dorpsradenoverleg Horst aan de Maas. Het dorpsradenoverleg vergadert 6x per jaar. Er wordt informatie uitgewisseld en er wordt gesproken over zaken die meerdere dorpen raken.

De dorpsontwikkelingsvisie
Nagenoeg iedere dorpsraad beschikt inmiddels over een DOV (visie) en een DOP (dorpsontwikkelingsprogramma). Daarin zijn de projecten beschreven waarmee de dorpsraad en gemeente samen aan de slag gaan. Door het bezoeken van de dorpsraadvergaderingen of actief aan de slag te gaan rond een bepaald onderwerp dat speelt in het dorp, kan iedere inwoner van het dorp een steentje bijdragen aan een leefbare kern.

Verordening
In de verordening is excpliciet benoemd in welke gevallen de dorpsraden om advies gevraagd moet worden. Uiteraard blijft het mogelijk dat de dorpsraad ongevraagd adviseert. Bent u geïnteresseerd in de tekst van de verordening, kijk dan op www.horstaandemaas.nl

Informatie
Graag wil de gemeente het belang van het werk van de dorpsraad onder de aandacht brengen van alle inwoners van Horst aan de Maas. Dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met uw dorpsraad in uw dorp (voor de actuele adressen kijk op de website) of met de relatiebeheerder van de gemeente (077 477 94 86),
e-mail g.peeters@horst.nl

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie