Dorpsraad Meterik stelt zich voor

28-6-2012 door: Redactie
Het beeld van wijze mannen die in een rokerig café het dagelijks reilen en zeilen van hun dorp bespreken en zich dorpsraad hebben genoemd is allang achterhaald. De hedendaagse dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van een dorp en is dagelijks actief bezig met onderwerpen als leefbaarheid, behoud van het dorpskarakter en omgeving. HALLO maakte een ronde langs de dorpsraden van Horst aan de Maas. Deze week de laatste aflevering: Meterik.
maskTop
Dorpsraad Meterik stelt zich voor
maskBottom

“Een gezellige club”, zo typeert Mat van Rijswick de dorpsraad van Meterik. “De raad bestaat uit acht leden, waarvan één vrouw. Maar we zouden graag nog meer vrouwelijke leden willen.” De Meterikse dorpsraad is in 1973 opgericht en ziet zichzelf als partner voor de inwoners van het dorp. Elbert Joosten is geen lid van de raad maar wel adviseur. Hij zegt: “We bekijken samen met de mensen wat we voor elkaar kunnen krijgen. Meterik is van oudsher een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Daardoor weet je wat er speelt.” De leden van de raad zetten zich actief in voor het dorp. “Letterlijk, want we hebben met een groep Meterikkers eigenhandig de schop in de hand genomen om de afzetting bij de zandberg in de Schadijkse Bossen veiliger te maken voor spelende kinderen”, vertelt raadslid Jeu Tacken. “Verder hebben we meegewerkt aan het pleintje achter de kerk en ons nieuwste wapenfeit zijn de Ommetjes, die afgelopen zaterdag zijn geopend.”

Een gevoelig punt is het zwaar verkeer dat dagelijks door Meterik komt. “In het verleden is er gesproken om een verbindingsweg tussen de Stationsstraat in Horst en de Middenpeelweg aan te leggen. Hierdoor zou het zware verkeer door het centrum van ons dorp sterk verminderd worden. Helaas is er geen geld voor de uitvoering van het plan”, aldus Van Rijswick. “Maar de verkeersremmende maatregelen in het centrum werken gelukkig wel”, zegt Jeu Tacken ter aanvulling. Er wordt ook gebouwd in Meterik. “In alle dorpen zie je dat er behoefte is aan nieuwe woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Bij de totstandkoming van het Bondserf hebben wij als dorpsraad aangegeven dat bij de mix van de te bouwen woningen rekening werd gehouden met de wensen van de Meterikkers. En dat is gebeurd”, vertelt Mat van Rijswick. “Het bouwproject aan de Schadijkerweg komt nu ook van de grond. Er wordt in fasen gebouwd, om meer spreiding te krijgen voor de toekomst. De rondweg in het project is inmiddels gerealiseerd.”

Meterik grenst direct aan Horst. “Dat heeft gevolgen voor de voorzieningen in het dorp”, vertelt Elbert Joosten. “Een servicewinkel is hier overbodig, omdat de meeste Meterikkers boodschappen doen in Horst. Maar voor een stukje worst of een brood kun je wel bij de plaatselijke winkeliers of op de weekmarkt terecht.” De leden van de dorpsraad zijn vooral trots op de multifunctionele voorziening in Meterik. “We hebben in een dorp met 550 gezinnen een zeer levendig verenigingsleven. Een goed MFC was daarom bittere noodzaak en Meterik is een van de eerste dorpen van Horst aan de Maas, die een dergelijke voorziening op eigen kracht van de grond heeft gekregen”, aldus van Rijswick. “En verder zijn we trots op onze dorpskrant, waarvoor steeds meer dorpelingen hun eigen artikelen inleveren.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie