Dorpsraad Grubbenvorst ­geďnstalleerd

25-3-2010 door: Redactie
Tijdens de openbare dorpsraadsvergadering van vorige week woensdag zijn de nieuwe leden van de dorpsraad Grubbenvorst officieel voor de periode van vier jaar benoemd.

Ook is een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld: Wiel Wijnen (voorzitter), Pim de Bekker (vicevoorzitter), Jean Gielen (secretaris), Jan Hermans (penningmeester), Koos Agricola (lid). De overige leden van de dorpsraad zijn: Teus Hagen, Riek Hermsen, Ruud Meijers, Louis van de Pasch en Math Vilain.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie