Dorpsraad Lottum mogelijk op non-actief

19-5-2017 door: Redactie
Als de dorpsraad van Lottum op korte termijn geen twee nieuwe bestuursleden kan vinden, gaat zij een jaar lang op non-actief. Tijdens de openbare dorpsraadsvergadering van dinsdag 23 mei om 19.30 uur in de Smetenhof nemen twee huidige leden afscheid en wordt er uitleg gegeven over de komende gang van zaken.

Omdat twee bestuursleden afscheid nemen kan de dorpsraad van Lottum niet goed meer functioneren als er geen nieuwe leden gevonden worden. Als deze nieuwe aanwas uitblijft, gaat de dorpsraad op non-actief voor een jaar. Alleen de projecten van de werkgroepen blijven dan doorlopen en worden ondersteund, maar de andere taken worden dan niet meer uitgevoerd door het bestuur. Bij deze dorpsraadsvergadering staan onder andere ook de verkeerssituatie en –hinder rond de Horsterdijk en een overzicht van de projecten van de werkgroepen Maasoever, Markt en toerisme op de agenda.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie