Doorstroming hoogwater Maas verbeteren

16-8-2012 door: Redactie
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken aan natuurlijke en veilige uiterwaarden langs grote rivieren als de Maas. In de Broekhuizerweerd, tussen Broekhuizen en Lottum, is het nodig om de doorstroming van de Maas bij hoogwater te bevorderen.

Het bevorderen van hoogwater gebeurt door onder andere de begroeiing aan te pakken. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn van plan om hier in het najaar van 2012 mee te beginnen. Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in de rivieren belemmeren. Hierdoor is er een vergroot risico op overstromingen.

Daarom willen Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat de begroeiing verwijderen. Hiermee verwachten ze dat de doorstroming van de Maas bij hoogwater in de Broekhuizerweerd weer beter zal gaan. Deze ingreep maakt onderdeel uit van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Voor de Broekhuizerweerd gaan zij uit van een ingreep, waarbij jonge en dichte begroeiing wordt verwijderd. “De maatregelen bevorderen de doorstroming maar respecteren de hoogwaterveiligheid stroomafwaarts”, aldus de organisaties.

Omwonenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 23 augustus, waar uitleg wordt gegeven over de plannen en maatregelen. De bijeenkomst vindt plaats in eetcafé Maaszicht in Broekhuizen en begint om 19.00 uur. Om 19.30 uur wordt een presentatie gegeven over de maatregelen. Geïnteresseerden kunnen zich daarnaast opgeven om in het najaar met de boswachter het gebied in te gaan.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie