De waarheid achter het monsterplan

29-7-2016 door: Redactie
Vijf weken terug plaatsten wij, Sabrina en Eveline, op deze pagina een opiniestuk over de vastgestelde woonvisie van onze gemeente: het monsterplan. Onze conclusie? Er is in de woonplannen amper aandacht voor jongeren. Dit vinden wij nog steeds, maar een ding is ons, na drie gesprekken met twee wethouders, een raadsvergadering en ontelbare discussies, duidelijk: het is voor gemeente amper mogelijk deze woningen te realiseren.

Omdat het voor bestuurders, politici, ambtenaren dan wel beleidsmakers lastig blijkt om hier transparant over te communiceren, voelen wij ons geroepen om aan onze burgerplicht te voldoen en in dit slotwoord duidelijkheid te geven. Waarom is het lastig om betaalbare woningen te realiseren voor jongeren? Onze gemeente heeft weinig huurwoningen (nog geen twintig procent). Er is jarenlang vooral ingezet op het bouwen van koopwoningen; Woningcorporaties hebben geen zin om te investeren in ‘blijvende huurwoningen’ door de verwachte krimp; vanwege leegstand mag er niet meer bijgebouwd worden: logisch; Je kan koopwoningen niet zomaar blijvend transformeren tot huurwoningen. “Dat is nogal een stap terug in de tijd,” aldus Martijn van der Putten (wethouder Venray); Effect nationaal beleid: verscherpte hypotheekregels voor jongeren maakt kopen lastig; Effect internationaal beleid: druk op de woningmarkt door vluchtelingen.

Complex. Maar er zijn een paar dingen die de gemeente kan doen, en jawel: deze staan ook in de woonvisie. 1. Tegemoet komen aan woningcorporaties en dan toch tijdelijke huurwoningen bouwen zoals de HeijmansOne 2. Woningen realiseren vanuit particulier initiatief met een groep jongeren.

Nu we deze context kennen, wordt de woonvisie voor ons niet beter, maar wel begrijpelijker. Dus, ben jij jong en op zoek naar een woning? Leer dan deze vakantie een tent op te zetten. Wel zo handig.

Waarvan akte.


Eveline Baas,
Ellenberg, Broekhuizen
Sabrina Hermans,
Veerweg, Broekhuizen

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie