De overvaltactiek van ondernemer en gemeentebestuu

12-7-2018 door: Redactie
Het lijkt er op dat niet alleen in Venray ‘het huis brandt’, maar in heel Noord-Limburg. De Limburger meldt in één week: ‘Melderslo wil nieuwe buren nog steeds niet’, ‘Als politici voor verandering rug recht houden’ en ‘Het huis brandt in Venray’. En Hallo, donderdag 5 juli “We trekken de grens bij permanent verblijf van arbeidsmigranten”. Onderwerpen: noodzaak en huisvesting van arbeidsmigranten.

Tijdens de informatieavonden proberen ondernemers en gemeenten inwoners en raadsleden te overtuigen van de noodzaak van arbeidsmigranten. Er zijn nu al te weinig arbeidskrachten en dat zal zo nog een tijd lang blijven. Groei en uitbreiding van de lokale en regionale economie kan niet meer zonder arbeidsmigranten: 150.000 tekort voor heel Nederland, over vier jaar een tekort van 10.000 in Noord-Limburg en nu al een tekort van 8.000 bedden. Het is mijn stellige overtuiging dat de cijfers ten onrechte als absolute grootheden worden gebracht. Het Etil-onderzoek is veel genuanceerder. Bij gelijkblijvende economie zijn 1.100 arbeidsmigranten nodig; bij hoge ambities van gemeenten en ondernemers worden er dat 4.800.

Het zijn cijfers die voor de inwoners van Melderslo tijdens de informatieavond niet tellen.

De cijfers, die wel tellen, komen van: Twan Christiaens: zijn plan 240 arbeidsmigranten te huisvesten op camping het Engelke met als voorgerecht de 60 arbeidsmigranten die nu komen wonen; van Erik van den Hombergh die al 90 slaapplaatsen telde voor arbeidsmigranten in zijn buurt. 240 arbeidsmigranten is volgens wethouder Vorstermans nu niet aan de orde. De vergunning wordt verleend voor de duur van twee jaar, is seizoensgebonden en geldt voor 60 arbeidsmigranten. Maar wat na die twee jaar? Vorstermans weet het niet. De nieuwe coalitie gaat nieuw beleid maken voor de huisvesting. In principe geen grootschalige huisvesting voor short stay in of nabij de dorpen. Laten we wel bedenken: “In principe“ is politieke taal voor het kan ook anders zijn. Er zijn altijd wel argumenten te vinden om het anders te doen dan nu (toe)gezegd wordt. De twijfel aan de betrouwbaarheid blijft hangen. Overvaltactiek werkt averechts! Een les voor gemeentebestuurders en ondernemers?
Hopelijk wel.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie