De Locht zoekt hulp

4-3-2010 door: Redactie
Museum de Locht is voor een expositie op zoek naar gegevens over personen en families uit Noord-Limburg die ongeveer tussen 1870 en 1930 naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd. U kunt daarbij denken aan foto's, brieven, kaarten, verhalen , familiestamboom enzovoort.

Want wie denkt dat massale emigratie vanuit Noord-Limburg alleen plaats vond kort na de Tweede Wereldoorlog heeft het mis. Al anderhalve eeuw geleden stond Limburg aan de vooravond van een emigratiegolf naar de USA die misschien nog wel veel groter was dan die 60 jaar geleden.

Het vertrek van een Brabantse missionaris en enkele landarbeiders circa 1850 zorgde in het laatste kwart van de 19e eeuw voor een ware kettingreactie van emigranten uit onze streek naar de Verenigde Staten die pas rond 1920 tot stilstand kwam. Achtergebleven familie­leden in Nederland werden aangestoken door succes­verhalen en vertrokken op hun beurt ook.
Velen uit onze regio kwamen terecht in 'DePere', een plaatsje in de staat Wisconsin aan Lake Michigan ongeveer 300 km ten noorden van Chicago. Veel is er niet meer van onze cultuur terug te vinden. Maar nog altijd prijken veel van oorsprong (soms verbasterde) Noord-Limburgse namen op gevels van winkels en bedrijven. Een bewijs dat veel inwoners van DePere nog afstammen van de emigranten.

De reden van vertrek, de lange reis naar Amerika, de opvang ter plekke en de verdere gang van zaken wordt met beeldmateriaal, maquettes, brieven en voorwerpen uitgebeeld in een tentoonstelling in de Locht die in het najaar van 2010 zal plaatsvinden.
Mocht u zelf over gegevens beschikken of iemand kennen die ons verder kan helpen, wilt u dan contact opnemen met Museum de Locht, telefoon:
077 398 73 20 of Arnold van Bergen, telefoon: 077 472 32 41 of Birgitte Verstegen, telefoon: 077 467 40 34 of Sjoerd van Erp, telefoon: 077 307 81 15 U kunt ook een e-mail sturen via info@museumdelocht.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie