'De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit'

19-7-2018 door: Redactie
Van de inwoners van Horst aan de Maas vindt 53 procent dat de kwaliteit van agenten belangrijker is dan de kwantiteit. Daar is 17 procent het niet mee eens en stelt dat het andersom hoort te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

In juni werd er bekendgemaakt dat er van de 1.100 extra beschikbare politiemensen in Nederland, 32 extra agenten worden ingezet in heel Limburg. Verschillende gemeenten in Limburg hebben hier teleurgesteld op gereageerd en gaan hun krachten bundelen om hier meer uit te halen. Uit merendeel van de reacties blijkt echter wel dat mensen vooral waarde hechten aan de kwaliteit. “Als agenten langs een parkeerverbod rijden waar auto’s staan, maar doen of ze dit niet zien, heeft de beschikking over meer agenten geen zin”, is één van de reacties. Daarbij wordt dan wel weer door velen de kanttekening gemaakt, dat de kwaliteit achteruit gaat als de werkdruk te hoog wordt als gevolg van onderbezetting. “Dat neemt niet weg dat agenten ook maar mensen zijn, die geen 24 uur per dag ingezet kunnen worden”, of weer iemand anders: “Als je de kwantiteit niet hebt, zal de kwaliteit ook niet boven komen drijven.”

In opvolging daarvan laat 61 procent weten graag meer politie op straat te willen zien in de gemeente. “Er zijn regels genoeg, maar aan handhaving ontbreekt het”, zegt de een die graag meer blauw op straat ziet en een ander vult dit aan met: “Zichtbaarheid werkt preventief en vergroot het gevoel van veiligheid.” Er gaan ook geluiden op die laten weten dat het niet per sé politieagenten zelf hoeft te zijn: “Het mogen ook handhavers zijn. Iedereen parkeert waar die maar wil, omdat ze weten dat ze toch niet gecontroleerd worden.” Voor 12 procent van de stemmers hoeft er niet meer blauw op straat. “In mijn dorp waar ik woon, gebeurt nooit wat. Ik hoor nooit iets over criminaliteit”, is het geluid dat daar mee gepaard gaat.

TipHorstaandeMaas is een samenwerkings­verband tussen HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie