Bloemetje Mantelzorger

22-10-2009 door: Redactie
Het lijkt nog ver weg, 
maar 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op deze dag kan men een mantelzorger verrassen met een gratis bos bloemen door het invullen van een aanmeld formulier. 
Er zijn 1500 bossen beschikbaar.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Het thema van de Dag van de Mantelzorg 2009 is: 'Mantelzorg: dat doe je samen!'

Daarom bestaat de mogelijkheid om naast het aanbieden van het bloemetje ook een 
'Ik-help-je-bon' in te vullen. Dat is niet verplicht, maar als u de mantelzorger ook daadwerkelijk wilt of kunt helpen betekent dat wel een steuntje in de rug! Aanmeld-formulieren liggen op diverse plaatsen in Noord-Limburg zoals in bibliotheken, bij huisartsen, in gemeenschapshuizen en op het WMO loket van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.mezzo.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie