DOP Tienray hoe nu verder?

15-10-2009 door: Redactie
Op 16 sept. is in Tienray het DOP (Dorpsontwikkelingsplan) aangeboden aan wethouder Emonts van de gemeente Meerlo-Wanssum. Hoe is het DOP tot stand gekomen en hoe gaat het nu verder?
Veel belangstelling voor activiteiten dorpsraad Tienray
Aan het woord is Anthony van Baal, voorzitter van de dorpsraad in Tienray.

“In 2006 kregen we het verzoek van de gemeente om een DOP te maken. We wisten in eerste instantie niet wat DOP betekende of wat het inhield. Op internet hebben we verschillende voorbeelden gevonden en we zijn hiermee aan de slag gegaan. We zijn gestart met het maken van een enquête en hebben deze vervolgens huis aan huis verspreid.

Van de 430 enquêteformulieren zijn er 370 geretourneerd. Verder hebben we 2 avonden georganiseerd voor verenigingen en is er voor de jeugd een aparte enquête gemaakt. We hebben zoveel materiaal retour gekregen, dat het ons anderhalf jaar heeft gekost om alles te verwerken.” Van Baal is erg tevreden over de respons uit het dorp, met name van de jeugdenquête. In het DOP zijn 26 projecten benoemd, waarvan er 5 als speerpunt zijn gekozen. Dit zijn: verkeersveiligheid, toerisme, gemeenschapshuis, wonen en kunst (de wens is om een kunstobject op te richten ter nagedachtenis aan de voormalige steenfabriek in Tienray).

Op de vraag hoe het DOP verder wordt opgepakt, antwoordt van Baal: “We hebben het verslag van het DOP huis aan huis afgegeven en een brief toegevoegd met de vraag wie er deel wilde nemen aan projectgroepen om de speerpunten te realiseren.

Er zijn 18 personen die zich hebben aangemeld. We starten met 3 projecten. Het parochiehuis, verkeersveiligheid en klein Lourdes.

Er is veel belangstelling voor de dorpsraadactiviteiten in Tienray. Tijdens de presentatie van het DOP waren 80 personen aanwezig. Toch is het moeilijk om voldoende mensen te vinden die zich aan willen sluiten bij de dorpsraad. Van Baal: ”We zijn op dit moment met het minimale aantal van 5 personen actief. De ervaring is wel dat als er specifiek naar bepaalde zaken gevraagd wordt, er meer mensen geïnteresseerd zijn om mee te doen in projectgroepen. We zijn een actieve dorpsraad die op de bres gaat voor Tienray, ook als het politiek beladen onderwerpen zijn. Met het laatste zijn niet alle dorpsraden uit de buurt het eens.

Ik heb wel vertrouwen in de nieuw te vormen gemeente, zeker omdat het een 40.000-plus gemeente wordt, waardoor er vanuit Den Haag meer financiële middelen zullen komen”, beëindigt van Baal het gesprek.
Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie