Contact

1-9-2009 door: Kempen Media
HALLO Horst aan de Maas is een gratis uitgave van Kempen Media BV en verschijnt elke donderdag in de gemeente Horst aan de Maas in een oplage van ruim 19.000 exemplaren.
Postadres
Kempen Media BV
Postbus 6074
5960 AB Horst

Bezoekadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Redactie
Marieke Vullings
Kris Wijnands

T: 077 396 13 52
E: redactie@hallohorstaandemaas.nl

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt
Niels van Rens
Teun Stiphout
Anke Verbeek
Puck Verheijen


Adverteren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Reggy Hermans
Fabienne ten Horn
Marianne Pirlo

T: 077 - 396 13 56
E: advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Verspreiding en bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg

T: 077 - 396 13 56
E: bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen voor 12.00 uur.
Disclaimer | Copyright© 2017 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie