Contact

1-9-2009 door: Kempen Media
HALLO Horst aan de Maas is een gratis uitgave van Kempen Media BV en verschijnt elke donderdag in de gemeente Horst aan de Maas in een oplage van ruim 19.000 exemplaren.
Postadres
Kempen Media BV
Postbus 6074
5960 AB Horst

Bezoekadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Redactie
Marieke Vullings
Kris Wijnands

T: 077 396 13 52
E: redactie@hallohorstaandemaas.nl

Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Wim Coenen
Rick van Gasteren
Anne Gubbels
Judith van Meijel
Gyonne Schatorjé
Joris Seuren
Berend Titulaer
Victor Verstraelen
Rosanne Vromen


Adverteren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Marianne Pirlo

T: 077 - 396 13 56
E: advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Verspreiding en bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg

T: 077 - 396 13 56
E: bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen voor 12.00 uur.
Disclaimer | Copyright© 2015 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie