Communiceren via Gordonmethode

14-1-2010 door: Redactie
Op maandag 1 februari en dinsdag 19 april start een cursus ‘Effectief omgaan met kinderen’ van Th.Gordon. De cursus die start op 1 februari wordt gegeven op tien maandagavonden. De cursus die begint op 19 april wordt op tien dinsdagavonden gehouden.

De bijeenkomsten duren telkens van 20.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Activiteitencentrum Aarlegaarde aan de Kabroekstraat in America. Meer info: 077-4642421 of zie de site van aarlegaarde.nl Elke tiende aanmelding mag gratis deelnemen aan bovenstaande cursus.

De cursus ‘Effectief omgaan met kinderen’ van Th.Gordon is gericht op ouders/verzorgers, of mensen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 16 jaar. Daarnaast zijn de vaardigheden ook heel goed toepasbaar voor iedereen die effectiever wil leren communiceren met anderen. Effectief in de zin van elkaar begrijpen door betere en duidelijkere communicatie. Wil uw kind niet eten of slapen? Hebt u soms zin om uw puber achter het behang te plakken? En voelt u zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van uw kinderen?

De cursus gaat in op deze vragen waarbij de nadruk ligt op het verwerven van vaardigheden zoals: het luisteren zodat kinderen zich begrepen voelen, zo praten dat kinderen u ook begrijpen. Maar ook zo conflicten oplossen dat niemand verliest en afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.

En natuurlijk goed omgaan met waarde(n)verschillen. Een goede relatie met anderen wil iedere ouder, opvoeder, begeleider en werkgever. Toch voelt men zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van anderen. Jonge kinderen willen niet eten, luisteren of niet naar bed. Oudere kinderen zijn het oneens over het tijdstip van thuiskomen na een feestje. Men voelt zich niet begrepen of heeft juist het gevoel steeds conflicten te hebben. Werknemers lijken zich niets aan te trekken van de wensen van hun leidinggevenden. In elke relatie waar machtsongelijkheid voor kan komen is het belangrijk om de relatie duurzaam te verbeteren. Door leren zèlf de verantwoording te nemen, zèlf eigen oplossingen te bedenken, neemt het gevoel van eigenwaarde toe. Daardoor worden er meer creatieve oplossingen gevonden en wordt er meer rekening gehouden met elkaar.

Tijdens de workshop wordt veel aandacht besteed aan de Gordonmethode. Deze methode blijkt effectief te zijn. De relaties tussen mensen verbetert enorm wanneer de juiste vaardigheden worden toegepast.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie