College Horst aan de Maas kiest voor nieuw zwembad

11-1-2018 door: Redactie
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft de voorkeur voor een nieuw zwembad bij Afslag10 in Horst. Volgens haar heeft een nieuw bad meer voordelen dan behoud van het huidige zwembad.

Het college geeft aan dat onder andere op financieel vlak meer voordelen te behalen zijn als er een nieuw zwembad wordt gebouwd. Het college wil dat een nieuw bad minimaal gelijkwaardig is aan het huidige en dus ook verschillende faciliteiten moet bieden. “Dit blijkt niet te realiseren binnen het kader van 460.000 euro per jaar”, zegt het college. “Instandhouding van zwembad De Berkel wordt echter ook duurder, door een aantal noodzakelijke investeringen op het gebied van onderhoud. Daarnaast zijn ook enkele functionele verbeteringen gewenst. Het verschil tussen de kosten van behoud en nieuwbouw wordt daardoor erg klein. Nieuwbouw is daarmee op de lange termijn de meest gunstige optie.”

Een denktank van gebruikers en betrokkenen adviseerde de gemeente in 2016 om te kiezen voor een zwembad voor alle doelgroepen. De denktank, onder andere bestaande uit comité ’t Zwembad mot Bliêve, zwemvereniging HZPC en duikvereniging Quintus, gaf in september 2016 aan het liefst twee baden in het zwembad te realiseren. Na onderzoek bleek dit, tot grote teleurstelling van comité ’t Zwembad mot Bliêve, echter niet haalbaar te zijn. In een brief aan het college afgelopen oktober gaf het comité aan dat zij vond dat haar advies genegeerd was. Wethouder Ger van Rensch bestreed dat toen. Tijdens de raadsvergadering van februari neemt de gemeenteraad een principebesluit over het zwembad in Horst.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie