Castenrayse Vennen in de schijnwerpers

7-7-2010 door: Redactie
De Stichting Heemkundig Genootschap Castenray zet dit jaar het natuurgebied De Castenrayse Vennen in de schijnwerpers. Dit gebeurt op zaterdag 10 juli door middel van de onthulling van een monument.

Ook wordt op deze dag een boek over de Castenrayse Vennen gepresenteerd aan de burgemeesters van Horst aan de Maas en Venray. Tot slot zal er op 10 en 11 juli een expositie over het natuurgebied worden gehouden.

Het natuurgebied De Castenrayse Vennen strekt zich uit over de gemeentes Horst aan de Maas en Venray. Dit staatsnatuurreservaat spreekt bij velen tot de verbeelding. Met name veel ouderen uit Castenray en Horst hebben in hun jeugd en ook daarna heel wat tijd doorgebracht in het gebied.

Veel mensen koesteren prettige herinneringen aan 't Câssels Broēk als schaatswater. In het weekend togen velen vanuit de regio Horst/Venray naar het Castenrayse natuurijs. Om deze herinneringen levend te houden, wordt op zaterdag 10 juli bij de toegangsweg tot de Castenrayse Vennen een monument van een schaatsenrijder onthuld. Het gaat om een metalen plastiek dat is gemaakt door beeldend kunstenaar Twan van Rensch uit Venray.

Over de historie van het natuurgebied dat sinds 1969 beheerd wordt door Staatsbosbeheer, heeft heemkundevoorzitter Jan Strijbos een boek geschreven. Ook de huidige situatie in het gebied met haar flora en fauna wordt in het boek in ruime mate belicht. Het 256 pagina's tellende boek is onderverdeeld in 35 hoofdstukken en bevat meer dan 500 foto's. De eerste exemplaren van het boek worden op zaterdag 10 juli aangeboden aan burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas en burgemeester Hans Gilissen van Venray. Hierna kunnen degenen die het boek hebben besteld hun exemplaar in het gemeenschapshuis afhalen.

In gemeenschapshuis De Wis aan de Matthiasstraat te Castenray is een grote foto-expositie ingericht. De ruim 650 foto's geven een beeld van hoe de situatie vroeger was, maar ook van het natuurreservaat met de 3,5 km lange wandelroute zoals deze nu is. Staatsbosbeheer, vogelwerkgroep 't Hökske Horst-Sevenum en het IVN Geijsteren-Venray zijn met een infostand in het Castenrayse gemeenschapshuis aanwezig. De expositie kan op zaterdag bezichtigd worden van 14.00 tot 18.00 uur en op zondag van 10.30 tot 17.00 uur.

Het boek van Jan Strijbos kan nog steeds besteld worden door overmaking van € 40,- op rekening 12.81.37.517 t.n.v. Heemkunde Castenray. Dit is inclusief verzendkosten. Vermeld bij 'omschrijving' duidelijk uw naam en adres. Voor meer informatie, neem contact op met Jan Strijbos via telefoon 0478 57 16 77 of e-mail jan.strijbos@hetnet.nl

Het programma in Castenray begint op zaterdag 10 juli om 14.00 uur in het gemeenschapshuis.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie