'Camera's geven geen garantie'

12-7-2018 door: Redactie
Van de inwoners van Horst aan de Maas heeft ruim 91 procent begrip voor de plaatsing van camera’s op speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst, ook al tast het de privacy van de burgers aan. Slechts 4 procent geeft aan het hiermee oneens te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

De afgelopen maanden is speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst herhaaldelijk slachtoffer geweest van diefstal en vandalisme. Zo werden er tot tweemaal toe dure schommels gestolen en werd er een klimbrug in brand gestoken. Zodoende is de stichting toen ook overgegaan op camerabewaking op de speeltuin. Dit brengt de kwestie met zich mee dat hiermee de privacy van de bezoekers ook in het geding komt. Het merendeel van de mensen geeft hierbij als reactie dat als je niets te verbergen hebt, er eigenlijk ook niets aan de hand is. “Als je niets te verbergen hebt, is het voor het plezier van de kinderen”, zegt de een. Een ander geeft aan: “Er is blijkbaar geen andere mogelijkheid om de speeltuin heel te houden.” Hoewel daarbij wel door sommigen de kanttekening gemaakt wordt, dat als de als mensen iets willen ze toch een manier vinden. “Degenen, die iets willen jatten of vernielen, doen dat mogelijk ’s nachts en benaderen een camera van achteren en hangen er dan een doek over”, is één van de geluiden. Om de privacy te omzeilen wordt ook voorgesteld de camera’s alleen in de nacht aan te zetten.

Een ruime 38 procent is het er over eens dat het niet mogelijk is om te voorkomen dat er spullen gestolen worden uit de speeltuin. Kluisjes plaatsen wordt door 9 procent aangedragen en 28 procent stemt in met het verhogen van de beveiliging. Andere oplossingen worden aangedragen in de vorm van een afrastering en de plaatsing van een kassa. “Chips in de toestellen plaatsen zodat ze via satelliet opgespoord kunnen worden”, wordt ook aangeleverd als idee.

TipHorstaandeMaas is een samenwerkings­verband tussen HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie