Boek Schuttersfeest verkrijgbaar

3-8-2010 door: Redactie
Het fotoboek over het Oud Limburgs Schuttersfeest( OLS) in Grubbenvorst is nu ook in Grubbenvorst zelf te koop. Het bestuur van de OLS is met uitgever Media Groep Limburg in gesprek gegaan omdat zij het erg jammer vonden dat het boek, juist in het dorp waar het allemaal om draaide, niet te koop was. Nu is het boek te verkrijgen bij IJssalon Clevers en Tankstation Besouw.

In het fotoboek wordt de sfeer van het Oud Limburgs Schuttersfeest goed weergegeven. Toch heeft het bestuur gehoord dat mensen teleurgesteld waren omdat hun bijdrage aan het feest niet terug te vinden was. Echter is het de uitgeverij die beslist wat er in het boek gepubliceerd wordt.

Uiteraard zijn alle activiteiten in de loop van het OLS-jaar wel uitgebreid aan bod gekomen, er zijn mooie artikelen en foto's in velerlei media verschenen en op de site www.ols2010.com zijn honderden foto's te bekijken.
Vrijwilligers aan het festijn krijgen het boek gratis uitgereikt. Degene die het boek nog niet hebben ontvangen, kunnen op 6 augustus van 17.00 tot 20.00 uur op vertoon van een identiteitsbewijs de gratis editie alsnog ophalen. Dat kan in 't OLS-hoés, aan het Pastor Vullinghsplein 1.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie