Bleker zwijgt nog over subsidies

2-8-2012 door: Redactie
Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (CDA) beantwoordt tot nu toe nog geen Kamervragen over de subsidies aan de megastallen in Grubbenvorst. Dat heeft hij laten weten door middel van een uitstelbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Bleker geeft in zijn brief aan eerst meer informatie te willen inwinnen over de subsidies. De brief is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Ongeveer een maand geleden werd duidelijk dat de megastallen in Grubbenvorst subsidies ontvingen van Provincie Limburg en de Rijksoverheid.

Hierop volgde in de Tweede Kamer een debat over de subsidiëring van de ontwikkeling voor de megastallen in Grubbenvorst. Verschillende Kamerleden stelden vragen aan Bleker. Onder andere Thieme (PvdD), Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) wilden weten of Bleker op de hoogte was van deze subsidies. Zij moeten nu op antwoord wachten.

“De reden van uitstel is dat voor een aantal antwoorden de benodigde informatie bij mijn diensten moet worden verzameld”, aldus Bleker in zijn uitstelbrief. Het is nog onduidelijk wanneer hij de nodige informatie wel heeft en de vragen van de Kamerleden kan beantwoorden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie