Bezuinigingsplannen aangenomen

28-6-2012 door: Redactie
De Kadernota 2012 met bezuinigingsplannen voor de gemeente Horst aan de Maas is dinsdag tijdens de raadsvergadering door de raad aangenomen. De SP was de enige partij die tegen de nota stemde.

De Kadernota zijn richtlijnen voor de begroting die door het College van B&W gemaakt dient te worden. De gemeente kondigde al eerder aan fors te moeten bezuinigen. De partijen gingen met de meeste bezuinigingen akkoord. De coalitie schoof echter een paar punten naar voren in de bespreking.

De coalitiepartijen CDA, PvdA-PK en Essentie vonden het belangrijk om in een periode waar veel van de zelfredzaamheid van de burger wordt gevraagd, ook hun waardering te laten blijken. Hiervoor stelden ze een amendement op de Kadernota op, waarin staat dat de verenigingssubsidies jaarlijks met 1,5% verhoogd worden. Daarnaast willen zij 125.000 euro budgetteren voor de aanpak en onderhoud van accommodaties.

Ook wil de coalitie dat het college in de begroting rekening houdt met de financiering van het fietspad tussen Broekhuizen en Horst. De partijen benadrukken dat er al te lang over gepraat wordt, maar geen actie wordt ondernomen. Ook de centrumplannen van de drie grote kernen in Horst aan de Maas krijgen prioriteit. De coalitie stelde ook extra bezuinigingen voor. Zij wilden onder andere besparen op de raad en griffie, promotie van evenementen, het Huis van de Sport, de molen in Meterik, algemeen maatschappelijk werk en de dierenambulance. De situatie met de bibliotheken wordt na de zomer besproken. Ook de kosten voor de verbouwing van het gemeentehuis en de aanpassing van de klimaatsituatie moeten eerst verduidelijkt worden, aldus de raad.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie