Bezuinigingsplannen aangenomen

28-6-2012 door: Redactie
De Kadernota 2012 met bezuinigingsplannen voor de gemeente Horst aan de Maas is dinsdag tijdens de raadsvergadering door de raad aangenomen. De SP was de enige partij die tegen de nota stemde.

De Kadernota zijn richtlijnen voor de begroting die door het College van B&W gemaakt dient te worden. De gemeente kondigde al eerder aan fors te moeten bezuinigen. De partijen gingen met de meeste bezuinigingen akkoord. De coalitie schoof echter een paar punten naar voren in de bespreking.

De coalitiepartijen CDA, PvdA-PK en Essentie vonden het belangrijk om in een periode waar veel van de zelfredzaamheid van de burger wordt gevraagd, ook hun waardering te laten blijken. Hiervoor stelden ze een amendement op de Kadernota op, waarin staat dat de verenigingssubsidies jaarlijks met 1,5% verhoogd worden. Daarnaast willen zij 125.000 euro budgetteren voor de aanpak en onderhoud van accommodaties.

Ook wil de coalitie dat het college in de begroting rekening houdt met de financiering van het fietspad tussen Broekhuizen en Horst. De partijen benadrukken dat er al te lang over gepraat wordt, maar geen actie wordt ondernomen. Ook de centrumplannen van de drie grote kernen in Horst aan de Maas krijgen prioriteit. De coalitie stelde ook extra bezuinigingen voor. Zij wilden onder andere besparen op de raad en griffie, promotie van evenementen, het Huis van de Sport, de molen in Meterik, algemeen maatschappelijk werk en de dierenambulance. De situatie met de bibliotheken wordt na de zomer besproken. Ook de kosten voor de verbouwing van het gemeentehuis en de aanpassing van de klimaatsituatie moeten eerst verduidelijkt worden, aldus de raad.

Reageer op dit artikel
2
Peter Rechsteiner, Horst (4-7-2012 | 11:08)
Raporteer deze reactie als niet OK!
Bezuinigen? Neem het voorbeeld van de Volkstuinders. Een aantal jaren geleden: PER DIRECT WEG VAN DE VOLKSTUINEN aan de SCHOOLSTRAAT.GEEN ALTERNATIEF. ER moest en zou een Vrij Speelterrein op die plaats komen, maar er waren geen kinderen voor de de Volkstuinen en waren CHEMISCH VERONTREINIGD! Toch kocht de Wethouder van zijn oom een ander Volkstuinencomplex voor? €. Deze grond was NIET geschikt voor volkstuinen en de buurtbewoners waren tegen!De Skatebaan was ettelijke keren verplaatst. Men koos voor het verkeerde Skatebaanmateriaal.Toch maar een skatebaan bij de kerk! Hier skate niemand! Nu wil de Gemeente weer de Volkstuinders verjagen en opzadelen met een 1 jarige direct opzegbaar contract. Waarvoor dan? Weer voor een Ruig Speelterrein wat de Wijkraad in de Riet en Partijgenoten van de verantwoordelijke WETHOUDER NIET WILLEN! M.a.w. op het punt van jongerenbeleid (skatebaan) en ouderenbeleid worden ZONDER OVERLEG met de mensen die het aangaat, geld van de burgers WEGGEGOOID.Wat nu
1
Tegen , Horst (30-6-2012 | 13:57)
Raporteer deze reactie als niet OK!
Het is ronduit schandalig dat er gesproken wordt over verbouwing van het gemeentehuis. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Of zijn inmiddels voor een belachelijk laag bedrag verkocht. Elke fusie moet tot doel hebben dat het goedkoper wordt of tenminste gelijk blijft in de kosten voor uiteindelijk de burger. Ik betwijfel dit voor ons als inwoners van Horst aan de Maas met de keuzes die door het huidige bestuur gemaakt worden. Ik hoop dat alle inwoners tegen deze onnozele plannen in opstand komen!
Disclaimer | Copyright© 2016 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie