Start onderzoek borstkanker

29-10-2009 door: Redactie
Begin november 2009 tot eind december 2009 kunnen vrouwen uit Horst, in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar (geboortejaren 1934 tot en met 1959), deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daar worden uitgenodigd, vrouwen met de postcode 5961 t/m 5964, 5966, 5766.

Alle vrouwen die voor het onderzoek in aanmerking komen krijgen persoonlijk een uitnodiging met een datum en tijd voor het onderzoek, thuisgestuurd. Zij worden op volgorde van postcode uitgenodigd waardoor ze desgewenst kunnen afspreken om samen te reizen.

Vrouwen die de vorige twee keer wel zijn uitgenodigd, maar niet hebben deelgenomen aan het onderzoek, krijgen een uitnodiging waarin geen datum en tijd voor het onderzoek staan. In hun brief staat dat zij zelf een afspraak kunnen maken via het Informatiepunt bevolkingsonderzoek Borstkanker (077 396 90 27).

Het onderzoek vindt plaats in een speciaal hiervoor ontwikkelde verplaatsbare onderzoekseenheid, die in deze periodes op de volgende locatie staat:

Parkeerterrein achter verpleeghuis de Elzenhorst, Dr. v.d. Meerendonkstraat , 5961 HZ Horst

Doelgroep
Het bevolkingsonderzoek borstkanker is bedoeld voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Afhankelijk van de route van het onderzoekscentrum ontvangen zij de eerste uitnodiging in het jaar dat ze 50, 51 of 52 worden. In het jaar dat een vrouw 76 wordt, ontvangt zij geen uitnodiging meer.

Opkomst twee jaar geleden
Tijdens de vorige ronde, twee jaar geleden, was de opkomst in de gemeente Horst 88.58 %. Dit betekent dat 2475 vrouwen van 50 tot en met 75 jaar hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 41 doorverwezen voor nader onderzoek.

Vroege opsporing
Het onderzoek heeft als doel borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Jaarlijks wordt bij ruim 11.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarvan geneest zo’n 60%. Als borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing groter. Bovendien is dan vaker een borstsparende behandeling mogelijk. Daarom vindt het onderzoek één keer per twee jaar plaats. Zo kunnen de meeste afwijkingen tijdig worden ontdekt. Het onderzoek blijft echter een momentopname en kan geen absolute garantie bieden.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek maken vrouwelijke laboranten röntgenfoto’s van de borsten. Bij een vrouw die voor het eerst deelneemt worden vier foto’s gemaakt; bij de meeste andere vrouwen zijn twee foto’s voldoende. Het maken van de foto’s duurt een paar minuten. Het totale onderzoek, inclusief aan- en uitkleden, neemt ongeveer twintig minuten in beslag. Binnen 14 dagen na het onderzoek krijgt elke deelneemster de uitslag thuisgestuurd.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker of voor het verzetten van de afspraak kunt u terecht bij het Informatiepunt bevolkingsonderzoek zuid. Het telefoonnummer is 077 396 90 27, van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-12.00 uur.

Voor meer informatie kijk op
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl en www.borstfoto.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie