Bestemmingsplannen en overschrijdingen

12-4-2012 door: Redactie
De raadsvergadering van Horst aan de Maas van dinsdag 10 april was kort maar krachtig. De raad stemde unaniem in met het ene bestemmingsplan in Grubbenvorst, terwijl het andere kon rekenen op een tegenstem van de SP. Het CDA zette vraagtekens bij financiële tekorten bij de renovatie van Horster wijk In de Riet.

Voordat er over het bestemmingsplan ‘Woningbouw Burgemeester Cremersstraat’ in Grubbenvorst werd gestemd nam de heer Danckaert het woord op het burgerpodium. Hij pleitte dat de omwonenden niet tegen woningbouw op het perceel zijn, maar dat zij vrezen dat een groot bouwvolume, dus meerdere woningen, hun woongenot zou aantasten. “Dit kan toch niet de manier zijn waarop de Beste Limburgse Woongemeente 2011 met zijn burgers omgaat?” vroeg hij zich af. Ondanks zijn betoog stemde een meerderheid van de raad in met de plannen waar één en mogelijk twee woningen op staan. De SP stemde tegen.

Hierna werd het bestemmingsplan in Grubbenvorst waar HALLO vorige week nog een artikel aan wijdde, besproken. De raad stond positief tegenover dit plan, maar maakte wel kanttekeningen. Zo wilden ze dat het College in gesprek zou blijven met de omwonenden. Wethouder Litjens gaf aan dat de procedure prima verlopen was en dat er slechts één bezwaarmaker was, waarmee de gemeente nog steeds in gesprek wil. “Maar it takes two to tango”, verwees hij naar de moeizame contacten. Het CDA stelde vragen aan de wethouder over de kredietoverschrijding die zou ontstaan als er door wordt gegaan met de tweede fase van de renovatie van wijk In De Riet. De wethouder legde uit waar het tekort zou ontstaan, maar gaf aan dat het project medio april weer opgepakt gaat worden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie