Besluit Noord-Brabant heeft gevolgen

25-3-2010 door: Redactie
Gedwongen door een burgerinitiatief, ondertekend door 33.000 Brabanders, hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant gesproken over de intensieve veehouderij. Na een dag vergaderen en ruim 50 moties verder werd besloten stevige beperkingen op te leggen aan de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. De feiten zijn bekend, maar wat zijn de gevolgen voor onze regio? Met dit besluit is Noord-Brabant, na Noord-Holland en Groningen, de derde provincie die de vee-industrie beperkingen oplegt.

Johan Martens van GroenLinks vatte de overwegingen kernachtig samen: "We importeren voer, we exporteren vlees en blijven zitten met de stront en ziektes." Uiteraard speelde ook het dierenwelzijn een rol bij de discussies, maar de gevolgen voor de volksgezondheid waren de meest gehoorde argumenten. Blijkbaar luistert men nu wel naar de deskundigen, die praten over de MRSA-bacterie, de over­draagbaarheid van Q-koorts, de ­immuniteit voor antibiotica en de uitbraken van vogel- en varkenspest.

Maar een dergelijk besluit heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor onze regio. In dergelijke gevallen geldt het 'waterbed-principe'; druk op de ene plaats, levert een bobbel elders. Zonder tegenmaatregelen zullen bedrijven, die in Noord-Brabant ­onvoldoende kunnen uitbreiden, zich elders willen vestigen. Ze kunnen naar Polen en Canada, maar veel waarschijnlijker is dat zij hun oog laten vallen op de naastliggende regio; Limburg dus.

Tijdens de verkiezingscampagne hebben wij gepleit voor een brede aanpak van dit probleem. Wij pleitten toen voor een breed overleg met alle betrokkenen, waaronder de LLTB, de politiek, de Provincie, de regio en de toeristische sector. Om zo te komen tot een nieuw beleid met betrekking tot de vee-industrie, waarbij rekening gehouden wordt met alle - vaak tegenstrijdige - belangen op het terrein van economie, ecologie, toerisme en volksgezondheid. Het Brabantse besluit noopt tot snelle actie. Als wij nu niets doen, worden we wellicht overvallen zonder dat wij dat zelf voldoende kunnen beïnvloeden. De eerste gegadigde uit Noord-Brabant heeft zich inmiddels al gemeld voor een plek in LOG-Witveldweg.

D66 roept alle betrokkenen op het overleg snel te starten en af te ronden in het belang van de volksgezondheid, het landelijk karakter, de economie en de ecologie.Laten we vooral gezamenlijk in actie komen!

Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie