Herinrichting Kabroeksebeek eindelijk van start

Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden aan de Kabroeksbeek in America zijn van start gegaan. Al in 2006 werd de eerste hand gelegd aan de plannen voor aanpassingen aan de beek, die wat problemen op moeten lossen en het centrum van het dorp moeten verfraaien.

In 2005 stuitte de dorpsraad op een schets van de Kabroeksebeek, waar deze niet als rechte stroom getekend was, maar als kabbelend, kronkelend beekje. Een mooi idee, zo vond de dorpsraad, en ze besloot te gaan kijken of er mogelijkheden waren om de schets te realiseren. In 2006 werd er een plan gemaakt om de beek wat meer te laten kronkelen en een jaar later kwam de dorpsraad daar over in contact met het waterschap. “Het waterschap deed op dat moment meerdere van zulke projecten”, vertelt Marco Hesp van de dorpsraad. “Het plan was er al, maar toen moest er binnen het waterschap nog besluitvorming plaatsvinden en moesten de benodigde financiën gevonden worden. Het duurde ook lang, omdat er nog grondposities verworven moesten worden in het Meterikse gedeelte van de beek. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom er zo veel tijd overheen is gegaan.”
Nu, zo’n dertien jaar nadat de eerste plannen voor de herinrichting van de Kabroeksebeek werden gemaakt, is begonnen aan de realisatie ervan. De bomen zijn gekapt en er wordt gewerkt aan de bochtjes, die de Kabroeksebeek in het centrum van America een leuker, speelser uiterlijk moeten gaan geven. Hesp: “Het eerste doel van de herinrichting is voor ons de verfraaiing van de Kabroeksebeek en van het centrum van America, maar er worden ook wat praktische problemen opgelost die er waren met de beek.” Hoewel de dorpsraad van America 10.000 euro aan prioriteitsgelden heeft gereserveerd en de gemeente ook een bijdrage doet, wordt het grootste deel van de kosten betaald door het waterschap.
De herinrichting is er een die behoorlijk wat veranderingen met zich meebrengt voor America: “Er komen twee lussen in de beek, één ter hoogte van de Zouavenstraat en één ter hoogte van de Diepe Kuilestraat”, vertelt Hesp. “Op beide punten verdwijnt bovendien de bosschage, die wordt vervangen door veel rustigere begroeiing.” Die lussen zijn niet de enige veranderingen. “Er zijn ruim vijftig knotwilgen gekapt, waarvan er veel te dicht bij de beek stonden. Daardoor werd het steeds moeilijker om de beek schoon te houden, omdat de machines die daarvoor nodig zijn er niet meer door konden. Meer dan de helft van de knotwilgen had bovendien de beste tijd wel gehad. Er komen nieuwe knotwilgen voor in de plaats, maar dat zijn er wel minder en ze worden strategischer geplant. Zo moet het er allemaal wat ruimer uit komen te zien”, vertelt Hesp. Ook ter hoogte van de Doenssenstraat wordt een aanpassing doorgevoerd. “Het veegpad is daar dermate ver weggezakt, dat de grasmaaier er niet meer overheen kan. Er moet daarom beschoeiing worden gerealiseerd, zodat de grond op zijn plaats blijft en niet meer de beek in vloeit.” Een laatste plan dat er ligt is de aanleg van een vissteigertje ter hoogte van de Kabroeksestraat en het Mandersplein. Hesp: “Dat is een leuk, speels element waar men op kan staan en kinderen eventueel een hengeltje uit kunnen werpen.”
Tijdens het proces heeft de dorpsraad nauw contact gehouden met de omwonenden van de Kabroeksebeek. “De reacties op de herinrichting zijn over het algemeen erg positief. Wel was er even wat gedoe rondom de knotwilgen. Die worden normaal iedere twee jaar geknot, maar dat was nu al zo’n drie, vier jaar niet meer gebeurd, omdat de werkzaamheden ieder moment konden beginnen. Er werd wat geklaagd dat ze veel te groot werden. Dat hadden wij ook graag anders gezien, maar inmiddels zijn die bomen allemaal gekapt en binnenkort komen er nieuwe, dus dat probleem is er niet meer”, lacht Hesp. “De buurt is verder enthousiast en gaat ook helpen met het bijhouden van de Kabroeksebeek na de herinrichting.” De werkzaamheden rondom de Kabroeksebeek worden naar verwachting half maart afgerond.